Khuôn bể khánh, bể sập

 • khuôn bể khánh tứ linh

  Khuôn bể khánh tứ linh 106

  Kích thước rộng miệng phủ bì 70 cm, chiều dài 106 cm, chiều cao 54 cm, lọt lòng cao 30 cm, khuôn chậu làm từ vật liệu nhựa composite, có lòng trong đổ dạng úp đáy. Không lấy lòng trong 5,2 triệu.

  6.500.000 6.700.000

  -3%
 • khuôn chậu bể khánh 35 40

  Khuôn bể khánh 35 57

  Kích thước rộng miệng phủ bì 35cm, chiều dài 57cm, chiều cao 21cm, lọt lòng cao 14cm, khuôn chậu làm từ vật liệu nhựa composite, có đáy và có lòng trong, (tùng cúc trúc mai). Không lấy lòng trong 2,1 triệu.

  2.500.000 2.700.000

  -7%
 • khuôn bể sập

  Khuôn bể sập trúc chân quỳ 60

  Kích thước rộng miệng phủ bì 60cm, dài 90cm, cao chậu 20cm, cao chân 40cm, vật liệu nhựa composite, khuôn không có lòng trong

  4.500.000 5.000.000

  -10%
 • khuôn bể sập trúc chân quỳ

  Khuôn bể sập trúc chân quỳ 90

  Kích thước rộng miệng phủ bì 90cm, dài 130cm, cao chậu 20cm, cao chân 40cm, vật liệu nhựa composite, khuôn không có lòng trong

  6.500.000