Khuôn ô van bầu dục

 • khuôn chậu ô van 60

  Khuôn chậu ô van 60 90

  Kích thước rộng miệng phủ bì 60cm, chiều dài 90cm, chiều cao 18cm, lọt lòng cao 12cm, khuôn chậu làm từ vật liệu nhựa composite, có đáy và có lòng trong. Không lấy lòng trong 2,5 triệu. (giá chưa gồm đôn gốc cây)

  3.200.000 3.700.000

  -14%
 • khuôn chậu ô van

  Khuôn chậu ô van 34 45

  Kích thước rộng miệng phủ bì 34cm, dài 45cm, cao chậu 16cm, vật liệu nhựa abs, khuôn chậu có lòng trong

  850.000 1.100.000

  -23%
 • khuôn chậu bể khánh 35 40

  Khuôn bể khánh 35 57

  Kích thước rộng miệng phủ bì 35cm, chiều dài 57cm, chiều cao 21cm, lọt lòng cao 14cm, khuôn chậu làm từ vật liệu nhựa composite, có đáy và có lòng trong, (tùng cúc trúc mai). Không lấy lòng trong 2,1 triệu.

  2.500.000 2.700.000

  -7%
 • khuôn bể khánh 80

  Khuôn bể khánh 80 120

  Kích thước rộng miệng phủ bì 77cm, dài 120cm, cao chậu 51cm, vật liệu nhựa composite, khuôn chậu không có lòng trong

  5.900.000 6.100.000

  -3%
 • khuôn chậu ô van

  Khuôn chậu ô van 50 80

  Kích thước rộng miệng phủ bì 50cm, dài 80cm, cao chậu 25cm, vật liệu nhựa abs, khuôn chậu có lòng trong

  1.500.000 1.900.000

  -21%