Khuôn ô van bầu dục

 • khuôn chậu oval silicon 34

  Khuôn chậu oval silicon 45

  Kích thước rộng miệng phủ bì 33cm, chiều dài 45cm, chiều cao 19cm, lọt lòng cao 10cm, khuôn chậu làm từ vật liệu nhựa composite kết hợp silicon.

  3.800.000 4.200.000

  -10%
 • khuôn chậu cây cảnh mini giá rẻ

  Khuôn chậu cảnh mini 28

  Kích thước rộng miệng phủ bì 22cm, chiều dài 28cm, chiều cao 12cm, lọt lòng cao 10cm, khuôn chậu làm từ vật liệu nhựa composite kết hợp silicon.

  2.000.000 2.300.000

  -13%
 • khuôn bể mini 34

  Khuôn bể mini 34

  Kích thước rộng miệng phủ bì 24cm, chiều dài 34cm, chiều cao 14cm, lọt lòng cao 10cm, khuôn chậu làm từ vật liệu nhựa composite kết hợp silicon.

  2.200.000 2.400.000

  -8%
 • khuôn chậu ô van 60

  Khuôn chậu ô van 60 90

  Kích thước rộng miệng phủ bì 60cm, chiều dài 90cm, chiều cao 18cm, lọt lòng cao 12cm, khuôn chậu làm từ vật liệu nhựa composite, có đáy và có lòng trong. Không lấy lòng trong 2,5 triệu. (giá chưa gồm đôn gốc cây)

  3.200.000 3.700.000

  -14%
 • khuôn chậu hình quạt

  khuôn chậu hình quạt

  Kích thước phủ bì dài 35.5cm, cao 20cm, rộng 18cm, khuôn chậu làm từ vật liệu nhựa abs có lòng trong.

  450.000 500.000

  -10%
 • khuôn chậu ô van

  Khuôn chậu ô van 34 45

  Kích thước rộng miệng phủ bì 34cm, dài 45cm, cao chậu 16cm, vật liệu nhựa abs, khuôn chậu có lòng trong

  650.000 1.100.000

  -41%
 • khuôn chậu oval 60

  Khuôn chậu oval 60

  Kích thước rộng miệng phủ bì 36cm, dài 60cm, cao chậu 5cm, vật liệu nhựa abs.

  1.100.000 1.300.000

  -15%
 • khuôn bể khánh tứ linh

  Khuôn bể khánh tứ linh 106

  Kích thước rộng miệng phủ bì 70 cm, chiều dài 106 cm, chiều cao 54 cm, lọt lòng cao 30 cm, khuôn chậu làm từ vật liệu nhựa composite, có lòng trong đổ dạng úp đáy. Không lấy lòng trong 5,2 triệu.

  6.500.000 6.700.000

  -3%
 • khuôn chậu bể khánh 35 40

  Khuôn bể khánh 35 57

  Kích thước rộng miệng phủ bì 35cm, chiều dài 57cm, chiều cao 21cm, lọt lòng cao 14cm, khuôn chậu làm từ vật liệu nhựa composite, có đáy và có lòng trong, (tùng cúc trúc mai). Không lấy lòng trong 2,1 triệu.

  2.500.000 2.700.000

  -7%
 • khuôn chậu bể khánh 80

  Khuôn bể khánh 80 120

  Kích thước rộng miệng phủ bì 77cm, dài 120cm, cao chậu 51cm, vật liệu nhựa composite, khuôn chậu không có lòng trong (giá chưa bao gồm đôn rùa).

  5.900.000 6.100.000

  -3%
 • khuôn chậu ô van

  Khuôn chậu ô van 50 80

  Kích thước rộng miệng phủ bì 50cm, dài 80cm, cao chậu 25cm, vật liệu nhựa abs, khuôn chậu có lòng trong

  1.200.000 1.900.000

  -37%