Sản phẩm bán chạy

Khuôn chậu lục giác

Khuôn chậu bát giác

Khuôn chậu tròn

 • khuôn chậu tròn chum 90

  Khuôn chậu tròn chum 90

  Kích thước rộng miệng phủ bì 90cm,  khuôn chậu và khuôn chân làm từ nhựa composite, và có lòng trong, không lấy lòng trong 5,5 triệu.

  6.800.000 7.000.000

  -3%
 • khuôn chậu tròn 60 hoa mai composite

  Khuôn chậu tròn 60 hoa mai composite

  Kích thước rộng miệng phủ bì 60cm, chiều cao chậu 27cm, cao chân 16cm, khuôn chậu và khuôn chân làm từ nhựa composite, và có lòng trong.

  2.900.000 3.100.000

  -6%
 • khuôn đôn tròn xoay đa năng

  Bộ tròn đôn xoay lan kiếm

  Kích thước chậu rộng miệng phủ bì 60cm, chiều cao chậu 27cm. Phần chân có thể xoay, mặt rộng 38cm, chiều cao chân 67cm. Riêng chân 1,5 triệu, riêng chậu 1,5 triệu.

  3.000.000 3.100.000

  -3%
 • Khuôn chậu tròn 60 abs

  Khuôn chậu tròn 60 abs hoa mai

  Rộng miệng phủ bì 60cm, cao chậu 27cm, cao chân 16cm, vật liệu nhựa abs, cả chậu và chân có lòng trong. Riêng chậu 1.5 triệu, riêng chân 700k.

  2.100.000 2.300.000

  -9%
 • khuôn chậu tròn rồng 112 xoay

  khuôn chậu tròn 112 mẫu rồng

  Kích thước rộng miệng phủ bì 112cm, chiều cao chậu 45cm, cao chân 40cm, khuôn chậu và khuôn chân làm từ nhựa composite, và có lòng trong. Gồm 3 thớt.

  8.500.000 8.700.000

  -2%
 • khuôn chậu tròn 30 32 abs

  Khuôn chậu tròn 32 abs mẫu tùng

  Kích thước rộng miệng phủ bì 32cm, cao chậu 22cm,  vật liệu nhựa abs, khuôn có lòng trong. Không chân.

  800.000 9.000.000

  -91%
 • khuôn chậu tròn 32

  Khuôn chậu tròn 40 abs mẫu tùng

  Kích thước rộng miệng phủ bì 40cm, cao chậu 27cm,  vật liệu nhựa abs, khuôn có lòng trong. Không chân.

  900.000 1.100.000

  -18%
 • Khuôn chậu tròn 50

  Khuôn chậu tròn 50 abs mẫu tùng cả chân

  Kích thước rộng miệng phủ bì 50cm, cao chậu 30cm,  vật liệu nhựa abs, cả chậu và chân đều có lòng trong, Riêng chậu 1,3 triệu, riêng chân 600k.

  1.500.000 2.200.000

  -32%
 • khuôn chậu tròn 70 abs khuôn tổng hợp

  Khuôn chậu tròn 70 abs mẫu tùng

  Kích thước rộng miệng phủ bì 70cm, cao chậu 40cm, cao chân 15cm, vật liệu nhựa abs, cả chậu và chân đều có lòng trong. Riêng chậu 1,8 triệu, Riêng chân 1 triệu.

  2.800.000 3.500.000

  -20%
 • khuôn chậu tròn 70 abs

  Khuôn chậu tròn 70 abs cành mai

  Kích thước rộng miệng phủ bì 70cm, cao chậu 40cm, cao chân 15cm, vật liệu nhựa abs, cả chậu và chân đều có lòng trong. Riêng chậu 1,8 triệu, Riêng chân 1 triệu.

  2.800.000 3.500.000

  -20%
 • Khuôn chậu tròn 80

  khuôn chậu tròn 80 composite

  Kích thước rộng miệng phủ bì 80cm, cao chậu 39cm, cao chân 18cm, khuôn chậu và khuôn chân làm từ nhựa composite, khuôn chậu có lòng trong, khuôn chân không có lòng trong. Loại cả bộ không lòng trong 3,3 triệu.

  4.300.000 4.400.000

  -2%
 • khuôn chậu tròn 90 abs

  Khuôn chậu tròn 90 abs mẫu tùng

  Kích thước rộng miệng phủ bì 90cm, cao chậu 46cm, cao chân 15cm, vật liệu nhựa abs, cả chậu và chân đều có lòng trong. Riêng chậu 2,8 triệu, Riêng chân 1,1 triệu.

  3.900.000 4.200.000

  -7%
 • khuôn chậu tròn 90 lòng trong composite

  khuôn chậu tròn 90

  Kích thước rộng miệng phủ bì 90cm, cao chậu 48cm, cao chân 22cm, khuôn chậu và khuôn chân làm từ nhựa composite, khuôn chậu có lòng trong, khuôn chân không có lòng trong. Loại không lòng trong 4.8 triệu.

  5.900.000 6.000.000

  -2%
 • khuôn chậu tròn rồng 90 xoay

  khuôn chậu tròn 90 mẫu rồng

  Kích thước rộng miệng phủ bì 90cm, chiều cao chậu 36cm, cao chân 33cm, khuôn chậu và khuôn chân làm từ nhựa composite, và có lòng trong. Gồm 3 thớt. Không lấy chân giá 4,8 triệu.

  6.500.000 6.700.000

  -3%
 • khuôn chậu tròn 115

  khuôn chậu tròn 1,15 mét

  Kích thước rộng miệng phủ bì 115cm, cao chậu 48cm, cao chân 22cm, khuôn chậu và khuôn chân làm từ nhựa composite, khuôn chậu có lòng trong, khuôn chân không có lòng trong. Loại cả bộ không có lòng trong 6 triệu.

  7.500.000

 • khuôn chậu tròn 135

  khuôn chậu tròn 1,35 mét

  Kích thước rộng miệng phủ bì 135cm, cao chậu 55cm, cao chân 24cm, khuôn chậu và khuôn chân làm từ nhựa composite, khuôn chậu có lòng trong, khuôn chân không có lòng trong, loại cả bộ không có lòng trong giá 6,5 triệu.

  8.500.000 9.000.000

  -6%
 • khuôn chậu tròn 155

  khuôn chậu tròn 1,55 mét

  Kích thước rộng miệng phủ bì 155cm, cao chậu 55cm, cao chân 25cm, khuôn chậu và khuôn chân làm từ nhựa composite, khuôn chậu có lòng trong, khuôn chân không có lòng trong. Loại không có lòng trong 10 triệu.

  12.000.000 13.500.000

  -11%

Khuôn chậu chữ nhật

Khuôn chậu vuông

 • khuôn chậu vuông 70 2 thớt có lòng trong

  khuôn chậu vuông 70 2 thớt

  Kích thước rộng miệng phủ bì 70cm, cao chậu 40cm, cao chân 20cm, khuôn chậu và khuôn chân làm từ nhựa composite và đều có lòng trong. Loại cả bộ không có lòng trong 4,5 triệu.

  5.500.000 5.800.000

  -5%
 • khuôn chậu vuông 60

  khuôn chậu vuông 60 2 thớt

  Kích thước rộng miệng phủ bì 60cm, cao chậu 40cm, cao chân 19cm, khuôn chậu và khuôn chân làm từ nhựa composite, khuôn chậu có lòng trong, khuôn chân không có lòng trong. Loại cả bộ không có lòng trong 3,4 triệu.

  4.300.000 4.700.000

  -9%
 • khuôn chậu vuông 33 30

  Khuôn chậu vuông 33

  Kích thước rộng miệng phủ bì 33cm, cao chậu 31cm, vật liệu nhựa abs, khuôn chậu có lòng trong

  800.000 950.000

  -16%
 • khuôn chậu vuông

  khuôn chậu vuông 85

  Kích thước rộng miệng phủ bì 85cm, cao chậu 40cm, cao chân 30cm, khuôn chậu và khuôn chân làm từ nhựa composite, khuôn chậu có lòng trong, khuôn chân không có lòng trong. Loại cả bộ không có lòng trong 4,2 triệu.

  5.300.000 5.400.000

  -2%
 • khuôn chậu vuông

  khuôn đổ chậu vuông 1,1 mét

  Kích thước rộng miệng phủ bì 110cm, chiều cao 58cm, vật liệu nhựa composite, khuôn chậu không có lòng trong

  7.000.000

 • Bể vuông chém cạnh

  Bể vuông chém cạnh 1,4 mét

  Kích thước rộng miệng phủ bì 140cm, chiều cao 73cm, vật liệu nhựa composite, khuôn chậu không có lòng trong

  9.000.000

 • khuôn chậu vuông 60

  Khuôn chậu vuông 60

  Kích thước rộng miệng phủ bì 60cm, chiều cao 65cm, vật liệu nhựa composite, khuôn chậu có lòng trong và có đáy. Không lấy lòng trong 3,5 triệu, Không lấy lòng + không đáy 3,2 triệu

  4.500.000 4.900.000

  -8%
 • khuôn chậu vuông 70

  Khuôn chậu vuông 70

  Kích thước rộng miệng phủ bì 70cm, chiều cao 65cm, vật liệu nhựa composite, khuôn chậu có lòng trong và có đáy. Không lấy lòng trong 4,5 triệu, Không lòng và không đáy 4,3 triệu.

  5.500.000 5.700.000

  -4%
 • khuôn chậu vuông 85

  Khuôn bể vuông 85

  Kích thước rộng miệng phủ bì 85cm, chiều cao 65cm, vật liệu nhựa composite, khuôn chậu không có lòng trong. Không lấy đáy 4,5 triệu

  5.600.000 5.800.000

  -3%
 • khuôn bể vuông 1 mét

  Khuôn bể vuông 1 mét

  Kích thước rộng miệng phủ bì 100cm, chiều cao 70cm, vật liệu nhựa composite, khuôn chậu không có lòng trong. Giá chưa bao gồm đôn rùa (rùa + thêm 800k).

  6.000.000 6.200.000

  -3%
 • Khuôn chậu bể vuông 1,2 mét

  Kích thước rộng miệng phủ bì 120cm, chiều cao 80cm, vật liệu nhựa composite, khuôn chậu không có lòng trong.

  7.000.000

 • khuôn chậu vuông 1m6

  khuôn chậu vuông 1,6 mét

  Kích thước rộng miệng phủ bì 160cm, cao chậu 53cm, cao chân 38cm, khuôn chậu và khuôn chân làm từ nhựa composite, khuôn không có lòng trong.

  9.000.000 9.200.000

  -2%
 • bể vuông hoa văn cổ

  Khuôn bể vuông hoa văn cổ 1,2 mét

  Kích thước rộng miệng phủ bì 120cm, chiều cao 62cm, vật liệu nhựa composite, khuôn chậu không có lòng trong.

  9.000.000

 • khuôn chậu vuông 105

  khuôn chậu vuông 1,05 mét

  Kích thước rộng miệng phủ bì 105cm, cao chậu 50cm, cao chân 30cm, vật liệu nhựa composite, khuôn chậu có lòng trong, khuôn chân không có lòng trong. Không lấy lòng trong giá 5,5 triệu.

  7.300.000 7.500.000

  -3%

Khuôn ô van bầu dục

 • khuôn chậu oval silicon 34

  Khuôn chậu oval silicon 45

  Kích thước rộng miệng phủ bì 33cm, chiều dài 45cm, chiều cao 19cm, lọt lòng cao 10cm, khuôn chậu làm từ vật liệu nhựa composite kết hợp silicon.

  3.800.000 4.200.000

  -10%
 • khuôn chậu cây cảnh mini giá rẻ

  Khuôn chậu cảnh mini 28

  Kích thước rộng miệng phủ bì 22cm, chiều dài 28cm, chiều cao 12cm, lọt lòng cao 10cm, khuôn chậu làm từ vật liệu nhựa composite kết hợp silicon.

  2.000.000 2.300.000

  -13%
 • khuôn bể mini 34

  Khuôn bể mini 34

  Kích thước rộng miệng phủ bì 24cm, chiều dài 34cm, chiều cao 14cm, lọt lòng cao 10cm, khuôn chậu làm từ vật liệu nhựa composite kết hợp silicon.

  2.200.000 2.400.000

  -8%
 • khuôn chậu ô van 60

  Khuôn chậu ô van 60 90

  Kích thước rộng miệng phủ bì 60cm, chiều dài 90cm, chiều cao 18cm, lọt lòng cao 12cm, khuôn chậu làm từ vật liệu nhựa composite, có đáy và có lòng trong. Không lấy lòng trong 2,5 triệu. (giá chưa gồm đôn gốc cây)

  3.200.000 3.700.000

  -14%
 • khuôn chậu hình quạt

  khuôn chậu hình quạt

  Kích thước phủ bì dài 35.5cm, cao 20cm, rộng 18cm, khuôn chậu làm từ vật liệu nhựa abs có lòng trong.

  450.000 500.000

  -10%
 • khuôn chậu ô van

  Khuôn chậu ô van 34 45

  Kích thước rộng miệng phủ bì 34cm, dài 45cm, cao chậu 16cm, vật liệu nhựa abs, khuôn chậu có lòng trong

  650.000 1.100.000

  -41%
 • khuôn chậu oval 60

  Khuôn chậu oval 60

  Kích thước rộng miệng phủ bì 36cm, dài 60cm, cao chậu 5cm, vật liệu nhựa abs.

  1.100.000 1.300.000

  -15%
 • khuôn chậu ô van

  Khuôn chậu ô van 50 80

  Kích thước rộng miệng phủ bì 50cm, dài 80cm, cao chậu 25cm, vật liệu nhựa abs, khuôn chậu có lòng trong

  1.200.000 1.900.000

  -37%

Khuôn bể khánh, bể sập

Khuôn chậu ly

 • khuôn chậu ly

  Khuôn chậu ly 38

  Kích thước rộng miệng phủ bì 38cm, chiều cao 27cm, vật liệu nhựa abs, khuôn chậu có lòng trong

  Hết hàng

  -10%
 • khuôn chậu ly 45

  Khuôn chậu ly 45

  Kích thước rộng miệng phủ bì 45cm, chiều cao 37cm, vật liệu nhựa abs, khuôn chậu có lòng trong

  Hết hàng

 • khuôn chậu ly 47 abs

  Khuôn chậu ly 47 abs

  Kích thước rộng miệng phủ bì 47cm, chiều cao 40cm, vật liệu nhựa abs, khuôn chậu có lòng trong

  Hết hàng

  -8%
 • khuôn chậu ly 80

  khuôn chậu ly 80

  Kích thước rộng miệng phủ bì 80cm, chiều cao cả chậu và chân là 83cm, khuôn chậu và khuôn chân làm từ nhựa composite, cả chậu và chân đều không có lòng trong.

  4.500.000

 • khuôn chậu ly 80

  khuôn chậu ly 65

  Kích thước rộng miệng phủ bì 65cm, chiều cao cả chậu và chân là 70cm, khuôn chậu và khuôn chân làm từ nhựa composite, cả chậu và chân đều không có lòng trong.

  3.500.000 3.600.000

  -3%

Khuôn chân đôn

Khuôn con vật

Sơn chậu kiểng

KHUÔN CHẬU CẢNH, KHUÔN CHẬU NHỰA ABS COMPOSITE GIÁ RẺ, KHUÔN CHẬU LỤC GIÁC

KHUÔN TỔNG HỢP

Khuôn Tổng Hợp là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất các loại khuôn mẫu, khuôn chậu cảnh, khuôn xây dựng, khuôn hàng rào… cho thị trường Việt Nam và quốc tế. Đội ngũ thiết kế khuôn chậu được đào tạo chuyên nghiệp, công nhân kỹ thuật có tay nghề cao, có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực sản xuất khuôn chậu và đúc chậu, với bàn tay khéo léo tỉ mỉ của những người thợ cùng hệ thống máy móc sản xuất với công nghệ tân tiến bậc nhất của thời đại, Khuôn Tổng Hợp đã cho ra đời hàng trăm mẫu khuôn, có thẩm mỹ đẹp bậc nhất và độ bền cao, chúng tôi luôn nghiên cứu tìm tòi sáng tạo những mẫu khuôn đẹp nhất phù hợp với thị yếu người tiêu dùng và đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Là một đơn vị sản xuất khuôn chậu cảnh chuyên nghiệp, cung cấp đồng thời khuôn chậu và chậu cảnh cho thị trường tiêu dùng, chúng tôi luôn đảm bảo chất lượng sản phẩm cao nhất cho khách hàng với uy tín và kỹ thuật được tích lũy trong nhiều năm. Chúng tôi tự tin sẽ giúp quý khách sẽ đạt được hiệu quả cao nhất trong việc mở xưởng sản xuất, kinh doanh trong kĩnh vực chậu cảnh.