Sản phẩm bán chạy

Khuôn chậu lục giác

Khuôn chậu tròn

Khuôn chậu chữ nhật

 • khuôn chậu bể chữ nhật silicon 1964

  Khuôn chậu bể chữ nhật silicon 1964

  Kích thước rộng miệng phủ bì 45cm, chiều dài 60cm, chiều cao 26cm, khuôn chậu làm từ vật liệu nhựa composite kết hợp silicon có lòng trong, đổ dạng úp đáy.

  Liên hệ

 • Khuôn bể chữ nhật silicon 1976

  Khuôn bể chữ nhật silicon 1976

  Kích thước rộng miệng phủ bì 27cm, chiều dài 36cm, chiều cao 21cm, khuôn chậu làm từ vật liệu nhựa composite kết hợp silicon có lòng trong, đổ dạng úp đáy.

  Liên hệ

 • khuôn bể chữ nhật 110

  Khuôn chậu bể chữ nhật 73x 110

  Kích thước rộng miệng phủ bì 73cm, chiều dài `110cm, chiều cao 43cm,  khuôn chậu làm từ vật liệu nhựa composite,có đáy và có lòng trong. Không lấy lòng trong có lấy đáy 6 triệu.Không lấy lòng trong và không lấy đáy 4,8 triệu.

  7.500.000 7.700.000

  -3%
 • khuôn bể chữ nhật 90

  Khuôn chậu bể chữ nhật 63 x 90

  Kích thước rộng miệng phủ bì 63cm, chiều dài 90cm, chiều cao 43cm,  khuôn chậu làm từ vật liệu nhựa composite,có đáy và có lòng trong. Không lấy lòng trong có lấy đáy 3,8 triệu.Không lấy lòng trong và không lấy đáy 3,3 triệu.

  4.800.000 4.900.000

  -2%
 • khuôn chậu bể chữ nhật 170

  Khuôn chậu bể chữ nhật 120×170

  Kích thước rộng miệng phủ bì 122cm, chiều dài 172cm, chiều cao 61cm, sâu lòng 41, khuôn chậu làm từ vật liệu nhựa composite,có lòng trong, đổ dạng úp đáy. Không lấy lòng trong giá 11 triệu.

  16.000.000 17.000.000

  -6%
 • khuôn khay chữ nhật 1m2

  Khuôn khay chữ nhật 68 x 120

  Kích thước rộng miệng phủ bì 68cm, chiều dài 120cm, chiều cao 20cm, sâu lòng 11, khuôn chậu làm từ vật liệu nhựa composite,có đáy và có lòng trong. Không lấy lòng trong có lấy đáy 4 triệu.Không lấy lòng trong và không lấy đáy 3,3 triệu.

  5.000.000 5.700.000

  -12%
 • Khuôn khay chữ nhật 79

  Khuôn khay chữ nhật 79 x 148

  Kích thước rộng miệng phủ bì 79cm, chiều dài 148cm, chiều cao 22cm, sâu lòng 12, khuôn chậu làm từ vật liệu nhựa composite,có đáy và có lòng trong. Không lấy lòng trong có lấy đáy 4,8 triệu.Không lấy lòng trong và không lấy đáy 3,8 triệu.

  5.800.000 6.000.000

  -3%
 • khuôn chậu chữ nhật 135

  Khuôn chậu bể chữ nhật 95 x 135

  Kích thước rộng miệng phủ bì 95cm, chiều dài 135cm, chiều cao 47cm, sâu lòng 34, khuôn chậu làm từ vật liệu nhựa composite,có đáy và có lòng trong. Không lấy lòng trong có lấy đáy 7,8 triệu.Không lấy lòng trong và không lấy đáy 6,5 triệu.

  9.500.000 10.000.000

  -5%
 • khuôn chậu chữ nhật 60

  Khuôn chậu chữ nhật 60 x 80

  Kích thước rộng miệng phủ bì 60cm, chiều dài 80cm, chiều cao 35cm, chiều sâu 24cm, khuôn chậu làm từ vật liệu nhựa composite,có đáy và có lòng trong. Không lấy lòng trong có lấy đáy 3,3 triệu.Không lấy lòng trong và không lấy đáy 2,8 triệu.

  4.000.000 4.200.000

  -5%
 • khuôn chậu bể chữ nhật 1972

  Khuôn bể chữ nhật 1972

  Kích thước rộng miệng phủ bì 48cm, chiều dài 66cm, chiều cao 28cm, khuôn chậu làm từ vật liệu nhựa composite, khuôn có lòng trong, đổ dạng úp đáy. Không lấy lòng trong 2,8 triệu. (Giá chưa bao gồm chân đôn).

  3.200.000 3.500.000

  -9%
 • khuôn bể chữ nhật mini

  Khuôn bể chữ nhật mini 53×39

  Kích thước rộng miệng phủ bì 39cm, chiều dài 53cm, chiều cao 32cm, lọt lòng cao 19cm, khuôn chậu làm từ vật liệu nhựa composite, khuôn có lòng trong, đổ dạng úp đáy. Không lấy lòng trong 2,4 triệu.

  2.900.000 3.000.000

  -3%
 • khuôn chậu chữ nhật

  Khuôn chậu chữ nhật 50 80

  Kích thước rộng miệng phủ bì 50cm, dài 80cm, cao chậu 27cm, vật liệu nhựa composite, khuôn chậu không có lòng trong

  2.000.000

 • khuôn chậu chữ nhật

  Khuôn chậu chữ nhật 65 95

  Kích thước rộng miệng phủ bì 65cm, dài 95cm, cao chậu 20cm, vật liệu nhựa composite, khuôn chậu không có lòng trong. (Giá chưa bao gồm chân đôn)

  2.100.000 2.500.000

  -16%
 • khuôn chậu chữ nhật 90

  Khuôn chậu chữ nhật 90 130

  Kích thước rộng miệng phủ bì 90cm, dài 130cm, cao chậu 27cm, vật liệu nhựa composite, khuôn chậu không có lòng trong (giá chưa bao gôm chân đôn phía dưới).

  3.000.000

 • khuôn chậu chữ nhật 80

  Khuôn chậu chữ nhật 80 115

  Kích thước rộng miệng phủ bì 80cm, dài 115cm, cao chậu 43cm, vật liệu nhựa composite, khuôn chậu không có lòng trong

  4.200.000 4.300.000

  -2%
 • khuôn chậu chữ nhật 120

  Khuôn chậu chữ nhật 80 120

  Kích thước rộng miệng phủ bì 80cm, dài 120cm, cao chậu 46cm, vật liệu nhựa composite, khuôn chậu không có lòng trong

  4.700.000 4.900.000

  -4%
 • Khuôn bể chữ nhật 80 120

  Khuôn bể chữ nhật 80 120

  Kích thước rộng miệng phủ bì 80cm, dài 120cm, cao chậu 70cm, vật liệu nhựa composite, khuôn chậu không có lòng trong

  6.500.000 7.000.000

  -7%

Khuôn chậu vuông

Khuôn ô van bầu dục

 • khuôn chậu oval silicon 34

  Khuôn chậu oval silicon 45

  Kích thước rộng miệng phủ bì 33cm, chiều dài 45cm, chiều cao 19cm, lọt lòng cao 10cm, khuôn chậu làm từ vật liệu nhựa composite kết hợp silicon.

  Liên hệ

 • khuôn chậu cây cảnh mini giá rẻ

  Khuôn chậu cảnh mini oval 26 silicon

  Kích thước rộng miệng phủ bì 20cm, chiều dài 26cm, chiều cao 12cm, lọt lòng cao 10cm, khuôn chậu làm từ vật liệu nhựa composite kết hợp silicon. Hoạ tiết tứ quý.

  2.000.000 2.300.000

  -13%
 • khuôn bể mini 31

  Khuôn bể mini oval 31 silicon

  Kích thước rộng miệng phủ bì 23cm, chiều dài 31cm, chiều cao 14cm, lọt lòng cao 10cm, khuôn chậu làm từ vật liệu nhựa composite kết hợp silicon. Hoa văn tứ quý.

  2.200.000 2.400.000

  -8%
 • khuôn chậu ô van 60

  Khuôn chậu ô van 60 90

  Kích thước rộng miệng phủ bì 60cm, chiều dài 90cm, chiều cao 18cm, lọt lòng cao 12cm, khuôn chậu làm từ vật liệu nhựa composite, có đáy và có lòng trong. Không lấy lòng trong 2,5 triệu. (giá chưa gồm đôn gốc cây)

  3.200.000 3.700.000

  -14%
 • khuôn chậu oval 60

  Khuôn chậu oval 60

  Kích thước rộng miệng phủ bì 36cm, dài 60cm, cao chậu 5cm, vật liệu nhựa abs.

  Liên hệ

Khuôn bể khánh, bể sập

 • khuôn bể khánh 80

  Khuôn bể khánh 80 composite

  Kích thước phủ bì 80x58cm cao 30cm, lọt lòng 71x51cm sâu 18cm, khuôn chậu làm từ vật liệu nhựa composite, khuôn chậu có lòng trong và có đáy. Không lấy lòng trong có lấy đáy 3,8 triệu, Không lấy lòng trong và không lấy đáy 3,2 triệu.

  4.400.000 5.000.000

  -12%
 • khuôn bể khánh silicon

  Khuôn bể khánh silicon 80

  Kích thước phủ bì 80x58cm cao 30cm, lọt lòng 71x51cm sâu 18cm, khuôn chậu làm từ vật liệu nhựa composite kết hợp silicon. Không lấy đáy 8,3 triệu. Giá chưa bao gồm chân đôn gốc cây.

  8.800.000 9.000.000

  -2%
 • khuôn bể khánh tứ linh

  Khuôn bể khánh tứ linh 106

  Kích thước rộng miệng phủ bì 70 cm, chiều dài 106 cm, chiều cao 54 cm, lọt lòng cao 30 cm, khuôn chậu làm từ vật liệu nhựa composite, có lòng trong đổ dạng úp đáy. Không lấy lòng trong 5,2 triệu.

  6.500.000 6.700.000

  -3%
 • khuôn chậu bể khánh 35 40

  Khuôn bể khánh 35 57

  Kích thước rộng miệng phủ bì 35cm, chiều dài 57cm, chiều cao 21cm, lọt lòng cao 14cm, khuôn chậu làm từ vật liệu nhựa composite, có đáy và có lòng trong, (tùng cúc trúc mai). Không lấy lòng trong 2,1 triệu.

  2.500.000 2.700.000

  -7%
 • khuôn bể sập

  Khuôn bể sập trúc chân quỳ 60

  Kích thước rộng miệng phủ bì 60cm, dài 90cm, cao chậu 20cm, cao chân 40cm, vật liệu nhựa composite, khuôn không có lòng trong

  4.500.000 5.000.000

  -10%
 • khuôn bể sập trúc chân quỳ

  Khuôn bể sập trúc chân quỳ 90

  Kích thước rộng miệng phủ bì 90cm, dài 130cm, cao chậu 20cm, cao chân 40cm, vật liệu nhựa composite, khuôn không có lòng trong

  6.500.000

Khuôn chậu ly

 • khuôn chậu ly 80

  khuôn chậu ly 80

  Kích thước rộng miệng phủ bì 80cm, chiều cao cả chậu và chân là 83cm, khuôn chậu và khuôn chân làm từ nhựa composite, cả chậu và chân đều không có lòng trong.

  Liên hệ

 • khuôn chậu ly 80

  khuôn chậu ly 65

  Kích thước rộng miệng phủ bì 65cm, chiều cao cả chậu và chân là 70cm, khuôn chậu và khuôn chân làm từ nhựa composite, cả chậu và chân đều không có lòng trong.

  Liên hệ

Khuôn chân đôn

Khuôn con vật

Sơn chậu kiểng

Khuôn chậu bát giác

KHUÔN CHẬU CẢNH, KHUÔN CHẬU NHỰA ABS COMPOSITE GIÁ RẺ, KHUÔN CHẬU LỤC GIÁC

KHUÔN TỔNG HỢP

Khuôn Tổng Hợp là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất các loại khuôn mẫu, khuôn chậu cảnh, khuôn xây dựng, khuôn hàng rào… cho thị trường Việt Nam và quốc tế. Đội ngũ thiết kế khuôn chậu được đào tạo chuyên nghiệp, công nhân kỹ thuật có tay nghề cao, có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực sản xuất khuôn chậu và đúc chậu, với bàn tay khéo léo tỉ mỉ của những người thợ cùng hệ thống máy móc sản xuất với công nghệ tân tiến bậc nhất của thời đại, Khuôn Tổng Hợp đã cho ra đời hàng trăm mẫu khuôn, có thẩm mỹ đẹp bậc nhất và độ bền cao, chúng tôi luôn nghiên cứu tìm tòi sáng tạo những mẫu khuôn đẹp nhất phù hợp với thị yếu người tiêu dùng và đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Là một đơn vị sản xuất khuôn chậu cảnh chuyên nghiệp, cung cấp đồng thời khuôn chậu và chậu cảnh cho thị trường tiêu dùng, chúng tôi luôn đảm bảo chất lượng sản phẩm cao nhất cho khách hàng với uy tín và kỹ thuật được tích lũy trong nhiều năm. Chúng tôi tự tin sẽ giúp quý khách sẽ đạt được hiệu quả cao nhất trong việc mở xưởng sản xuất, kinh doanh trong kĩnh vực chậu cảnh.