Sản phẩm bán chạy

 • Khuôn chậu vuông 90

  Khuôn chậu vuông 90 chân liền mẫu mới

  Kích thước rộng miệng phủ bì 90cm, chiều cao 71cm, vật liệu nhựa composite, khuôn chậu có lòng trong và có đáy. Không lấy lòng trong có lấy đáy 5,7 triệu, Không lấy lòng trong và không lấy đáy 5,2 triệu.

  6.800.000 6.900.000

  -1%
 • khuôn chậu xi măng nhẹ 50

  Khuôn chậu xi măng nhẹ tròn trơn 50 cao 52

  Kích thước rộng miệng phủ bì là 50cm, chiều cao 52cm, vật liệu nhựa composite, khuôn không có lòng trong.

  2.400.000 2.500.000

  -4%
 • khuôn chậu vuông 1m2 trơn

  Khuôn chậu vuông 1m trơn

  Kích thước rộng miệng phủ bì là 1 mét, chiều cao 68cm, vật liệu nhựa composite, khuôn chậu có lòng trong và có đáy. Không lấy lòng trong có lấy đáy 6,5 triệu, Không lấy lòng trong và không lấy đáy 5,8 triệu.

  8.000.000 8.200.000

  -2%
 • Khuôn chậu vuông 65

  Khuôn chậu vuông 65 abs chân liền

  Kích thước rộng miệng phủ bì 65cm, chiều cao 70cm, vật liệu nhựa abs

  1.700.000 1.900.000

  -11%
 • Khuôn chậu vuông 86 abs

  Khuôn chậu vuông 86 abs

  Kích thước rộng miệng phủ bì 86cm, chiều cao 73cm, sâu lòng 47cm. vật liệu nhựa abs. Hoạ tiết Vinh Quy Bái Tổ, và Cá Chép Vượt Vũ Môn. Có thể đúc rời hoặc đúc liền đều được.

  3.500.000 3.800.000

  -8%
 • khuôn đôn lục giác 60 abs

  Khuôn đôn lục giác 60 abs

  Kích thước cao 60cm, mặt rộng 40cm, vật liệu nhựa abs

  1.400.000 1.500.000

  -7%
 • Khuôn đôn tròn 45 abs

  Khuôn đôn tròn 45 abs

  Kích thước cao 45cm, mặt rộng 28cm, vật liệu nhựa abs, hoạ tiết phúc lộc thọ.

  250.000 300.000

  -17%
 • khuôn chậu vuông 102

  Khuôn chậu vuông 102 chân liền

  Kích thước rộng miệng phủ bì 102cm, cao chậu 79cm, khuôn chậu  làm từ nhựa composite, có đáy và có lòng trong. Không lấy lòng trong có lấy đáy 11,5 triệu, Không lấy lòng trong và không lấy đáy 9 triệu.

  13.500.000 14.000.000

  -4%
 • khuôn chậu vuông 80 chân liền

  Khuôn chậu vuông 80 chân liền mẫu mới

  Kích thước rộng miệng phủ bì 82cm lọt lòng 72cm, chiều cao 72cm sâu lòng 56cm, khuôn chậu  làm từ nhựa composite, có đáy và có lòng trong. Không lấy lòng trong có lấy đáy 5,9 triệu, Không lấy lòng trong và không lấy đáy 5 triệu.

  7.500.000 8.000.000

  -6%
 • khuôn chậu vuông 60 mẫu mới

  Khuôn chậu vuông 60 chân liền mẫu mới

  Kích thước rộng miệng phủ bì 63cm lọt lòng 54cm, chiều cao 59cm sâu lòng 47cm, khuôn chậu  làm từ nhựa composite, có đáy và có lòng trong. Không lấy lòng trong có lấy đáy 3,8triệu, Không lấy lòng trong và không lấy đáy 3,3 triệu.

  4.800.000 5.000.000

  -4%
 • khuôn chậu tròn 1m2 abs

  Khuôn chậu tròn xoay 80 abs

  Rộng miệng phủ bì 80cm, cao chậu 33,5cm, cao chân 48cm, vật liệu nhựa abs, cả chậu và chân có lòng trong. Hoa văn Sen Hạc – Phúc Lộc Thọ.

  2.500.000 2.900.000

  -14%
 • khuôn ang tròn 1m1 abs

  Khuôn ang tròn 1m1

  Rộng  miệng phủ bì là 110cm, chiều cao chậu 28cm, cao chân thấp 18cm, cao chân đôn cao 60cm, mặt chân đôn cao rộng 72cm, vật liệu nhựa abs, cả chậu và chân có lòng trong. Sản phẩm gồm 3 thớt. Riêng chậu 2,2 triệu.  Riêng chậu + chân thấp  3 triệu. Riêng chân cao 2,2 triệu. Cả 3 thớt 5 triệu.

  5.000.000 5.200.000

  -4%
 • khuôn chậu tròn 1m2 abs

  Khuôn chậu tròn 1m2 abs

  Rộng miệng phủ bì là 120cm, lọt lòng 103cm, chiều cao chậu 27cm, sâu chậu 23, cao chân 60cm, mặt chân rộng 72cm, vật liệu nhựa abs, cả chậu và chân có lòng trong. Hoạ tiết hình Rồng. Riêng chân 2,2 triệu. Riêng chậu 2,2 triệu.

  4.000.000 4.200.000

  -5%
 • Khuôn chậu bể khánh mini 46

  Khuôn chậu bể khánh mini 46

  Kích thước phủ bì dài 46cm rộng 33cm cao 21cm sâu lòng 17cm, vật liệu nhựa composite có lòng trong đổ úp đáy.

  1.700.000 1.900.000

  -11%
 • khuôn bể chữ nhật 110

  Khuôn chậu bể chữ nhật 73x 110

  Kích thước rộng miệng phủ bì 73cm, chiều dài `110cm, chiều cao 43cm,  khuôn chậu làm từ vật liệu nhựa composite,có đáy và có lòng trong. Không lấy lòng trong có lấy đáy 6 triệu.Không lấy lòng trong và không lấy đáy 4,8 triệu.

  7.500.000 7.700.000

  -3%
 • khuôn chậu bể chữ nhật 170

  Khuôn chậu bể chữ nhật 120×170

  Kích thước rộng miệng phủ bì 122cm, chiều dài 172cm, chiều cao 61cm, sâu lòng 41, khuôn chậu làm từ vật liệu nhựa composite,có lòng trong, đổ dạng úp đáy. Không lấy lòng trong giá 11 triệu.

  16.000.000 17.000.000

  -6%
 • khuôn chậu chữ nhật 45

  Khuôn chậu chữ nhật 45

  Kích thước rộng miệng phủ bì 46cm, chiều dài 62cm, lọt lòng rộng 40cm dài 55cm. Chiều cao chậu 29cm, lọt lòng sâu 20cm, khuôn chậu làm từ vật liệu nhựa composite,có đáy và có lòng trong. Không lấy lòng trong có lấy đáy 3 triệu.Không lấy lòng trong và không lấy đáy 2,7 triệu.

  3.500.000 4.000.000

  -13%
 • khuôn chậu chữ nhật 60

  Khuôn chậu chữ nhật 60 x 80

  Kích thước rộng miệng phủ bì 60cm, chiều dài 80cm, chiều cao 35cm, chiều sâu 24cm, khuôn chậu làm từ vật liệu nhựa composite,có đáy và có lòng trong. Không lấy lòng trong có lấy đáy 3,3 triệu.Không lấy lòng trong và không lấy đáy 2,8 triệu.

  4.000.000 4.200.000

  -5%
 • khuôn chân đôn la mã

  Khuôn chân đôn la mã

  Kích thước cao 82cm, rộng mặt 28cm, rộng chân 32cm, vật liệu nhựa composite

  1.600.000 1.800.000

  -11%
 • khuôn chậu lục giác 1m2 abs

  Khuôn chậu lục giác 1m2 abs

  Kích thước rộng miệng phủ bì 1,2 mét, chiều cao chậu 73cm, lọt lòng 1,05 mét, sâu lòng 54cm, hoa văn: Chim công, ngư ông câu cá, sen cá. khuôn nhựa abs có lòng trong.

  5.900.000 6.100.000

  -3%
 • Khuôn chậu lục giác ống 45

  Khuôn chậu lục giác ống 45

  Kích thước rộng miệng phủ bì 45cm, lọt lòng 37cm, cao chậu 65cm, sâu lòng 62cm, cao chân 15cm. Vật liệu nhựa ABS.

  1.400.000 1.500.000

  -7%
 • Khuôn chậu lục giác ống 35

  Khuôn chậu lục giác ống 35

  Kích thước rộng miệng phủ bì 36cm, cao chậu 73cm, sâu lòng 56cm, vật liệu nhựa ABS, lòng trong ghép mảnh.

  1.000.000 1.100.000

  -9%
 • Khuôn chậu lục giác 60 chân liền

  Khuôn chậu lục giác 60 chân liền abs

  Kích thước rộng miệng phủ bì 60cm, cao chậu 48cm, vật liệu nhựa ABS, lòng trong ghép mảnh.

  1.500.000 1.700.000

  -12%
 • Khuôn chậu lục giác liền chân 1m4

  Lục giác liền chân 1m4

  Kích thước rộng miệng phủ bì 140cm, cao chậu 82cm, vật liệu nhựa composite, có lòng trong và tấm đáy. Không lấy lòng trong có lấy đáy 10,5 triệu, Không lấy lòng trong và không lấy đáy 9 triệu.

  13.000.000 14.000.000

  -7%

Khuôn chậu lục giác

Khuôn chậu tròn

Khuôn chậu chữ nhật

 • Khuôn chậu xi măng nhẹ chữ nhật

  Khuôn chậu xi măng nhẹ chữ nhật 70x30x30

  Kích thước rộng miệng phủ bì 70x30cm, chiều cao 30cm, vật liệu nhựa composite, không có lòng trong.

  2.200.000 2.400.000

  -8%
 • khuôn bể chữ nhật 110

  Khuôn chậu bể chữ nhật 73x 110

  Kích thước rộng miệng phủ bì 73cm, chiều dài `110cm, chiều cao 43cm,  khuôn chậu làm từ vật liệu nhựa composite,có đáy và có lòng trong. Không lấy lòng trong có lấy đáy 6 triệu.Không lấy lòng trong và không lấy đáy 4,8 triệu.

  7.500.000 7.700.000

  -3%
 • khuôn bể chữ nhật 90

  Khuôn chậu bể chữ nhật 63 x 90

  Kích thước rộng miệng phủ bì 63cm, chiều dài 90cm, chiều cao 43cm,  khuôn chậu làm từ vật liệu nhựa composite,có đáy và có lòng trong. Không lấy lòng trong có lấy đáy 3,8 triệu.Không lấy lòng trong và không lấy đáy 3,3 triệu.

  4.800.000 4.900.000

  -2%
 • khuôn chậu bể chữ nhật 170

  Khuôn chậu bể chữ nhật 120×170

  Kích thước rộng miệng phủ bì 122cm, chiều dài 172cm, chiều cao 61cm, sâu lòng 41, khuôn chậu làm từ vật liệu nhựa composite,có lòng trong, đổ dạng úp đáy. Không lấy lòng trong giá 11 triệu.

  16.000.000 17.000.000

  -6%
 • khuôn khay chữ nhật 1m2

  Khuôn khay chữ nhật 68 x 120

  Kích thước rộng miệng phủ bì 68cm, chiều dài 120cm, chiều cao 20cm, sâu lòng 11, khuôn chậu làm từ vật liệu nhựa composite,có đáy và có lòng trong. Không lấy lòng trong có lấy đáy 4 triệu.Không lấy lòng trong và không lấy đáy 3,3 triệu.

  5.000.000 5.700.000

  -12%
 • khuôn khay chữ nhật

  Khuôn khay chữ nhật 79 x 148

  Kích thước rộng miệng phủ bì 79cm, chiều dài 148cm, chiều cao 22cm, sâu lòng 12, khuôn chậu làm từ vật liệu nhựa composite,có đáy và có lòng trong. Không lấy lòng trong có lấy đáy 4,8 triệu.Không lấy lòng trong và không lấy đáy 3,8 triệu.

  5.800.000 6.000.000

  -3%
 • khuôn chậu chữ nhật 135

  Khuôn chậu bể chữ nhật 95 x 135

  Kích thước rộng miệng phủ bì 95cm, chiều dài 135cm, chiều cao 47cm, sâu lòng 34, khuôn chậu làm từ vật liệu nhựa composite,có đáy và có lòng trong. Không lấy lòng trong có lấy đáy 7,8 triệu.Không lấy lòng trong và không lấy đáy 6,5 triệu.

  9.500.000 10.000.000

  -5%
 • khuôn chậu chữ nhật 45

  Khuôn chậu chữ nhật 45

  Kích thước rộng miệng phủ bì 46cm, chiều dài 62cm, lọt lòng rộng 40cm dài 55cm. Chiều cao chậu 29cm, lọt lòng sâu 20cm, khuôn chậu làm từ vật liệu nhựa composite,có đáy và có lòng trong. Không lấy lòng trong có lấy đáy 3 triệu.Không lấy lòng trong và không lấy đáy 2,7 triệu.

  3.500.000 4.000.000

  -13%
 • khuôn chậu chữ nhật 60

  Khuôn chậu chữ nhật 60 x 80

  Kích thước rộng miệng phủ bì 60cm, chiều dài 80cm, chiều cao 35cm, chiều sâu 24cm, khuôn chậu làm từ vật liệu nhựa composite,có đáy và có lòng trong. Không lấy lòng trong có lấy đáy 3,3 triệu.Không lấy lòng trong và không lấy đáy 2,8 triệu.

  4.000.000 4.200.000

  -5%

Khuôn chậu vuông

Khuôn ô van bầu dục

 • Khuôn chậu bể khánh mini 46

  Khuôn chậu bể khánh mini 46

  Kích thước phủ bì dài 46cm rộng 33cm cao 21cm sâu lòng 17cm, vật liệu nhựa composite có lòng trong đổ úp đáy.

  1.700.000 1.900.000

  -11%
 • khuôn chậu ô van 60

  Khuôn chậu ô van 60 90

  Kích thước rộng miệng phủ bì 60cm, chiều dài 90cm, chiều cao 18cm, lọt lòng cao 12cm, khuôn chậu làm từ vật liệu nhựa composite, có đáy và có lòng trong. Không lấy lòng trong 2,5 triệu. (giá chưa gồm đôn gốc cây)

  3.200.000 3.700.000

  -14%

Khuôn bể khánh, bể sập

 • khuôn bể khánh 80

  Khuôn bể khánh 80 composite

  Kích thước phủ bì 80x58cm cao 30cm, lọt lòng 71x51cm sâu 18cm, khuôn chậu làm từ vật liệu nhựa composite, khuôn chậu có lòng trong và có đáy. Không lấy lòng trong có lấy đáy 3,8 triệu, Không lấy lòng trong và không lấy đáy 3,2 triệu.

  4.400.000 5.000.000

  -12%
 • Khuôn chậu bể khánh mini 46

  Khuôn chậu bể khánh mini 46

  Kích thước phủ bì dài 46cm rộng 33cm cao 21cm sâu lòng 17cm, vật liệu nhựa composite có lòng trong đổ úp đáy.

  1.700.000 1.900.000

  -11%
 • khuôn bể khánh tứ linh

  Khuôn bể khánh tứ linh 106

  Kích thước rộng miệng phủ bì 70 cm, chiều dài 106 cm, chiều cao 54 cm, lọt lòng cao 30 cm, khuôn chậu làm từ vật liệu nhựa composite, có lòng trong đổ dạng úp đáy. Không lấy lòng trong 5,2 triệu.

  6.500.000 6.700.000

  -3%

Khuôn chậu ly

Khuôn chân đôn

Khuôn con vật

Sơn chậu kiểng

Khuôn chậu bát giác

KHUÔN CHẬU CẢNH, KHUÔN CHẬU NHỰA ABS COMPOSITE GIÁ RẺ, KHUÔN CHẬU LỤC GIÁC

KHUÔN TỔNG HỢP

Khuôn Tổng Hợp là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất các loại khuôn mẫu, khuôn chậu cảnh, khuôn xây dựng, khuôn hàng rào… cho thị trường Việt Nam và quốc tế. Đội ngũ thiết kế khuôn chậu được đào tạo chuyên nghiệp, công nhân kỹ thuật có tay nghề cao, có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực sản xuất khuôn chậu và đúc chậu, với bàn tay khéo léo tỉ mỉ của những người thợ cùng hệ thống máy móc sản xuất với công nghệ tân tiến bậc nhất của thời đại, Khuôn Tổng Hợp đã cho ra đời hàng trăm mẫu khuôn, có thẩm mỹ đẹp bậc nhất và độ bền cao, chúng tôi luôn nghiên cứu tìm tòi sáng tạo những mẫu khuôn đẹp nhất phù hợp với thị yếu người tiêu dùng và đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Là một đơn vị sản xuất khuôn chậu cảnh chuyên nghiệp, cung cấp đồng thời khuôn chậu và chậu cảnh cho thị trường tiêu dùng, chúng tôi luôn đảm bảo chất lượng sản phẩm cao nhất cho khách hàng với uy tín và kỹ thuật được tích lũy trong nhiều năm. Chúng tôi tự tin sẽ giúp quý khách sẽ đạt được hiệu quả cao nhất trong việc mở xưởng sản xuất, kinh doanh trong kĩnh vực chậu cảnh.