Khuôn chậu vuông

 • khuôn chậu vuông 70 2 thớt có lòng trong

  khuôn chậu vuông 70 2 thớt

  Kích thước rộng miệng phủ bì 70cm, cao chậu 40cm, cao chân 20cm, khuôn chậu và khuôn chân làm từ nhựa composite và đều có lòng trong. Loại cả bộ không có lòng trong 4,5 triệu.

  5.500.000 5.800.000

  -5%
 • khuôn chậu vuông 60

  khuôn chậu vuông 60 2 thớt

  Kích thước rộng miệng phủ bì 60cm, cao chậu 40cm, cao chân 19cm, khuôn chậu và khuôn chân làm từ nhựa composite, khuôn chậu có lòng trong, khuôn chân không có lòng trong. Loại cả bộ không có lòng trong 3,4 triệu.

  4.300.000 4.700.000

  -9%
 • khuôn chậu vuông 33 30

  Khuôn chậu vuông 33

  Kích thước rộng miệng phủ bì 33cm, cao chậu 31cm, vật liệu nhựa abs, khuôn chậu có lòng trong

  800.000 950.000

  -16%
 • khuôn chậu vuông

  khuôn chậu vuông 85

  Kích thước rộng miệng phủ bì 85cm, cao chậu 40cm, cao chân 30cm, khuôn chậu và khuôn chân làm từ nhựa composite, khuôn chậu có lòng trong, khuôn chân không có lòng trong. Loại cả bộ không có lòng trong 4,2 triệu.

  5.300.000 5.400.000

  -2%
 • khuôn chậu vuông

  khuôn đổ chậu vuông 1,1 mét

  Kích thước rộng miệng phủ bì 110cm, chiều cao 58cm, vật liệu nhựa composite, khuôn chậu không có lòng trong

  7.000.000

 • Bể vuông chém cạnh

  Bể vuông chém cạnh 1,4 mét

  Kích thước rộng miệng phủ bì 140cm, chiều cao 73cm, vật liệu nhựa composite, khuôn chậu không có lòng trong

  9.000.000

 • khuôn chậu vuông 60

  Khuôn chậu vuông 60

  Kích thước rộng miệng phủ bì 60cm, chiều cao 65cm, vật liệu nhựa composite, khuôn chậu có lòng trong và có đáy. Không lấy lòng trong 3,5 triệu, Không lấy lòng + không đáy 3,2 triệu

  4.500.000 4.900.000

  -8%
 • khuôn chậu vuông 70

  Khuôn chậu vuông 70

  Kích thước rộng miệng phủ bì 70cm, chiều cao 65cm, vật liệu nhựa composite, khuôn chậu có lòng trong và có đáy. Không lấy lòng trong 4,5 triệu, Không lòng và không đáy 4,3 triệu.

  5.500.000 5.700.000

  -4%
 • khuôn chậu vuông 85

  Khuôn bể vuông 85

  Kích thước rộng miệng phủ bì 85cm, chiều cao 65cm, vật liệu nhựa composite, khuôn chậu không có lòng trong. Không lấy đáy 4,5 triệu

  5.600.000 5.800.000

  -3%
 • khuôn bể vuông 1 mét

  Khuôn bể vuông 1 mét

  Kích thước rộng miệng phủ bì 100cm, chiều cao 70cm, vật liệu nhựa composite, khuôn chậu không có lòng trong. Giá chưa bao gồm đôn rùa (rùa + thêm 800k).

  6.000.000 6.200.000

  -3%
 • Khuôn chậu bể vuông 1,2 mét

  Kích thước rộng miệng phủ bì 120cm, chiều cao 80cm, vật liệu nhựa composite, khuôn chậu không có lòng trong.

  7.000.000

 • khuôn chậu vuông 1m6

  khuôn chậu vuông 1,6 mét

  Kích thước rộng miệng phủ bì 160cm, cao chậu 53cm, cao chân 38cm, khuôn chậu và khuôn chân làm từ nhựa composite, khuôn không có lòng trong.

  9.000.000 9.200.000

  -2%
 • bể vuông hoa văn cổ

  Khuôn bể vuông hoa văn cổ 1,2 mét

  Kích thước rộng miệng phủ bì 120cm, chiều cao 62cm, vật liệu nhựa composite, khuôn chậu không có lòng trong.

  9.000.000

 • khuôn chậu vuông 105

  khuôn chậu vuông 1,05 mét

  Kích thước rộng miệng phủ bì 105cm, cao chậu 50cm, cao chân 30cm, vật liệu nhựa composite, khuôn chậu có lòng trong, khuôn chân không có lòng trong. Không lấy lòng trong giá 5,5 triệu.

  7.300.000 7.500.000

  -3%