Khuôn chậu vuông

 • Khuôn chậu vuông 76

  Khuôn chậu vuông 76 chân liền mẫu mới

  Kích thước rộng miệng phủ bì 76cm, chiều cao 65cm, vật liệu nhựa composite, khuôn chậu có lòng trong và có đáy. Không lấy lòng trong có lấy đáy 4,8 triệu, Không lấy lòng trong và không lấy đáy 4,3 triệu.

  5.800.000 5.900.000

  -2%
 • khuôn chậu vuông 60

  Khuôn chậu vuông 60 chân liền mẫu mới

  Kích thước rộng miệng phủ bì 60,5cm, chiều cao 56cm, vật liệu nhựa composite, khuôn chậu có lòng trong và có đáy. Không lấy lòng trong có lấy đáy 3,2 triệu, Không lấy lòng trong và không lấy đáy 2,9 triệu.

  4.200.000 4.300.000

  -2%
 • Khuôn chậu vuông 70 abs

  Khuôn chậu vuông 70 abs chân liền

  Kích thước rộng miệng phủ bì 70cm, chiều cao 63cm, vật liệu nhựa abs

  1.980.000 2.900.000

  -32%
 • khuôn chậu vuông 115

  Khuôn chậu vuông 115 chân liền

  Kích thước rộng miệng phủ bì 115cm, cao chậu 79cm, khuôn chậu  làm từ nhựa composite, có đáy và có lòng trong. Không lấy lòng trong có lấy đáy 12,5 triệu, Không lấy lòng trong và không lấy đáy 10 triệu.

  15.000.000 16.000.000

  -6%
 • Khuôn chậu vuông 105 chân liền

  Khuôn chậu vuông 105 chân liền

  Kích thước rộng miệng phủ bì 105cm, cao chậu 68cm, khuôn chậu  làm từ nhựa composite, có đáy và có lòng trong.

  10.000.000 10.300.000

  -3%
 • Khuôn chậu vuông 90

  Khuôn chậu vuông 90 2 thớt

  Kích thước rộng miệng phủ bì 90cm, cao chậu 50cm, cao chân 26cm, khuôn chậu và khuôn chân làm từ nhựa composite và đều có lòng trong. Loại cả bộ không có lòng trong 5 triệu.

  7.300.000 7.400.000

  -1%
 • khuôn chậu vuông 80

  Khuôn chậu vuông 80 2 thớt

  Kích thước rộng miệng phủ bì 80cm, cao chậu 47cm, cao chân 23cm, khuôn chậu và khuôn chân làm từ nhựa composite và đều có lòng trong. Loại cả bộ không có lòng trong 5 triệu.

  6.500.000 6.800.000

  -4%
 • khuôn chậu vuông 70 2 thớt có lòng trong

  khuôn chậu vuông 70 2 thớt

  Kích thước rộng miệng phủ bì 70cm, cao chậu 40cm, cao chân 20cm, khuôn chậu và khuôn chân làm từ nhựa composite và đều có lòng trong. Loại cả bộ không có lòng trong 4,3 triệu.

  5.500.000 5.800.000

  -5%
 • khuôn chậu vuông 60

  khuôn chậu vuông 60 2 thớt

  Kích thước rộng miệng phủ bì 60cm, cao chậu 40cm, cao chân 19cm, khuôn chậu và khuôn chân làm từ nhựa composite, khuôn chậu có lòng trong, khuôn chân không có lòng trong. Loại cả bộ không có lòng trong 3,3 triệu.

  4.300.000 4.700.000

  -9%
 • khuôn chậu vuông 60

  Khuôn chậu vuông 60

  Kích thước rộng miệng phủ bì 60cm, chiều cao 65cm, vật liệu nhựa composite, khuôn chậu có lòng trong và có đáy. Không lấy lòng trong 3,5 triệu, Không lấy lòng + không đáy 3,2 triệu

  4.500.000 4.900.000

  -8%
 • khuôn chậu vuông 70

  Khuôn chậu vuông 70

  Kích thước rộng miệng phủ bì 70cm, chiều cao 65cm, vật liệu nhựa composite, khuôn chậu có lòng trong và có đáy. Không lấy lòng trong 4,5 triệu, Không lòng và không đáy 4,3 triệu.

  5.500.000 5.700.000

  -4%
 • khuôn chậu vuông 85

  Khuôn bể vuông 85

  Kích thước rộng miệng phủ bì 85cm, chiều cao 65cm, vật liệu nhựa composite, khuôn chậu không có lòng trong. Không lấy đáy 4,5 triệu

  5.500.000 5.800.000

  -5%
 • khuôn chậu vuông 105

  khuôn chậu vuông 1,05 mét

  Kích thước rộng miệng phủ bì 105cm, cao chậu 50cm, cao chân 30cm, vật liệu nhựa composite, khuôn chậu có lòng trong, khuôn chân không có lòng trong. Không lấy lòng trong giá 5,5 triệu.

  7.300.000 7.500.000

  -3%