Khuôn chậu tròn

 • khuôn chậu tròn chum 90

  Khuôn chậu tròn chum 90

  Kích thước rộng miệng phủ bì 90cm,  khuôn chậu và khuôn chân làm từ nhựa composite, và có lòng trong, không lấy lòng trong 5,5 triệu.

  6.800.000 7.000.000

  -3%
 • khuôn chậu tròn 60 hoa mai composite

  Khuôn chậu tròn 60 hoa mai composite

  Kích thước rộng miệng phủ bì 60cm, chiều cao chậu 27cm, cao chân 16cm, khuôn chậu và khuôn chân làm từ nhựa composite, và có lòng trong.

  2.900.000 3.100.000

  -6%
 • khuôn đôn tròn xoay đa năng

  Bộ tròn đôn xoay lan kiếm

  Kích thước chậu rộng miệng phủ bì 60cm, chiều cao chậu 27cm. Phần chân có thể xoay, mặt rộng 38cm, chiều cao chân 67cm. Riêng chân 1,5 triệu, riêng chậu 1,5 triệu.

  3.000.000 3.100.000

  -3%
 • Khuôn chậu tròn 60 abs

  Khuôn chậu tròn 60 abs hoa mai

  Rộng miệng phủ bì 60cm, cao chậu 27cm, cao chân 16cm, vật liệu nhựa abs, cả chậu và chân có lòng trong. Riêng chậu 1.5 triệu, riêng chân 700k.

  2.100.000 2.300.000

  -9%
 • khuôn chậu tròn rồng 112 xoay

  khuôn chậu tròn 112 mẫu rồng

  Kích thước rộng miệng phủ bì 112cm, chiều cao chậu 45cm, cao chân 40cm, khuôn chậu và khuôn chân làm từ nhựa composite, và có lòng trong. Gồm 3 thớt.

  8.500.000 8.700.000

  -2%
 • khuôn chậu tròn 30 32 abs

  Khuôn chậu tròn 32 abs mẫu tùng

  Kích thước rộng miệng phủ bì 32cm, cao chậu 22cm,  vật liệu nhựa abs, khuôn có lòng trong. Không chân.

  800.000 9.000.000

  -91%
 • khuôn chậu tròn 32

  Khuôn chậu tròn 40 abs mẫu tùng

  Kích thước rộng miệng phủ bì 40cm, cao chậu 27cm,  vật liệu nhựa abs, khuôn có lòng trong. Không chân.

  900.000 1.100.000

  -18%
 • Khuôn chậu tròn 50

  Khuôn chậu tròn 50 abs mẫu tùng cả chân

  Kích thước rộng miệng phủ bì 50cm, cao chậu 30cm,  vật liệu nhựa abs, cả chậu và chân đều có lòng trong, Riêng chậu 1,3 triệu, riêng chân 600k.

  1.500.000 2.200.000

  -32%
 • khuôn chậu tròn 70 abs khuôn tổng hợp

  Khuôn chậu tròn 70 abs mẫu tùng

  Kích thước rộng miệng phủ bì 70cm, cao chậu 40cm, cao chân 15cm, vật liệu nhựa abs, cả chậu và chân đều có lòng trong. Riêng chậu 1,8 triệu, Riêng chân 1 triệu.

  2.800.000 3.500.000

  -20%
 • khuôn chậu tròn 70 abs

  Khuôn chậu tròn 70 abs cành mai

  Kích thước rộng miệng phủ bì 70cm, cao chậu 40cm, cao chân 15cm, vật liệu nhựa abs, cả chậu và chân đều có lòng trong. Riêng chậu 1,8 triệu, Riêng chân 1 triệu.

  2.800.000 3.500.000

  -20%
 • Khuôn chậu tròn 80

  khuôn chậu tròn 80 composite

  Kích thước rộng miệng phủ bì 80cm, cao chậu 39cm, cao chân 18cm, khuôn chậu và khuôn chân làm từ nhựa composite, khuôn chậu có lòng trong, khuôn chân không có lòng trong. Loại cả bộ không lòng trong 3,3 triệu.

  4.300.000 4.400.000

  -2%
 • khuôn chậu tròn 90 abs

  Khuôn chậu tròn 90 abs mẫu tùng

  Kích thước rộng miệng phủ bì 90cm, cao chậu 46cm, cao chân 15cm, vật liệu nhựa abs, cả chậu và chân đều có lòng trong. Riêng chậu 2,8 triệu, Riêng chân 1,1 triệu.

  3.900.000 4.200.000

  -7%
 • khuôn chậu tròn 90 lòng trong composite

  khuôn chậu tròn 90

  Kích thước rộng miệng phủ bì 90cm, cao chậu 48cm, cao chân 22cm, khuôn chậu và khuôn chân làm từ nhựa composite, khuôn chậu có lòng trong, khuôn chân không có lòng trong. Loại không lòng trong 4.8 triệu.

  5.900.000 6.000.000

  -2%
 • khuôn chậu tròn rồng 90 xoay

  khuôn chậu tròn 90 mẫu rồng

  Kích thước rộng miệng phủ bì 90cm, chiều cao chậu 36cm, cao chân 33cm, khuôn chậu và khuôn chân làm từ nhựa composite, và có lòng trong. Gồm 3 thớt. Không lấy chân giá 4,8 triệu.

  6.500.000 6.700.000

  -3%
 • khuôn chậu tròn 115

  khuôn chậu tròn 1,15 mét

  Kích thước rộng miệng phủ bì 115cm, cao chậu 48cm, cao chân 22cm, khuôn chậu và khuôn chân làm từ nhựa composite, khuôn chậu có lòng trong, khuôn chân không có lòng trong. Loại cả bộ không có lòng trong 6 triệu.

  7.500.000

 • khuôn chậu tròn 135

  khuôn chậu tròn 1,35 mét

  Kích thước rộng miệng phủ bì 135cm, cao chậu 55cm, cao chân 24cm, khuôn chậu và khuôn chân làm từ nhựa composite, khuôn chậu có lòng trong, khuôn chân không có lòng trong, loại cả bộ không có lòng trong giá 6,5 triệu.

  8.500.000 9.000.000

  -6%
 • khuôn chậu tròn 155

  khuôn chậu tròn 1,55 mét

  Kích thước rộng miệng phủ bì 155cm, cao chậu 55cm, cao chân 25cm, khuôn chậu và khuôn chân làm từ nhựa composite, khuôn chậu có lòng trong, khuôn chân không có lòng trong. Loại không có lòng trong 10 triệu.

  12.000.000 13.500.000

  -11%