Khuôn chậu tròn

 • Khuôn chậu tròn 50

  Khuôn chậu tròn 50 abs cành mai

  Kích thước rộng miệng phủ bì 50cm, cao chậu 30cm,  vật liệu nhựa abs, khuôn có lòng trong, giá chưa bao gồm chân đôn tròn phía dưới, đôn tròn 58 bán lẻ 1,3 triệu.

  1.400.000 1.600.000

  -13%
 • Khuôn chậu tròn 60

  Khuôn chậu tròn 60 abs cành mai

  Kích thước rộng miệng phủ bì 60cm, cao chậu 35cm, vật liệu nhựa abs có lòng trong. Giá chưa bao gồm chân đôn tròn kê phía dưới. Đôn tròn cao 73cm giá 1,4 triệu.

  1.700.000 1.800.000

  -6%
 • khuôn chậu tròn

  khuôn chậu tròn 60

  Kích thước rộng miệng phủ bì 60cm, cao chậu 35cm, cao chân 15cm, khuôn chậu và khuôn chân làm từ nhựa composite, khuôn chậu có lòng trong, khuôn chân không có lòng trong. Loại cả bộ không lòng trong 2,6 triệu.

  3.400.000

 • khuôn chậu tròn 60 abs

  khuôn chậu tròn 60 chân abs

  Kích thước rộng miệng phủ bì 60cm, cao chậu 35cm, cao chân 15cm, khuôn chậu composite, khuôn khuôn chân abs. cả chậu và chân đều có lòng trong. Lấy riêng chậu 2,3 triệu.

  3.300.000

 • khuôn chậu tròn 70

  khuôn chậu tròn 70

  Kích thước rộng miệng phủ bì 70cm, cao chậu 35cm, cao chân 15cm, khuôn chậu và khuôn chân làm từ nhựa composite, khuôn chậu có lòng trong, khuôn chân không có lòng trong. Loại cả bộ không lòng trong 2,8 triệu.

  3.800.000

 • khuôn chậu tròn 70 abs khuôn tổng hợp

  Khuôn chậu tròn 70 abs mẫu tùng

  Kích thước rộng miệng phủ bì 70cm, cao chậu 40cm, cao chân 15cm, vật liệu nhựa abs, cả chậu và chân đều có lòng trong. Riêng chậu 1,8 triệu, Riêng chân 1,1 triệu.

  2.900.000 3.500.000

  -17%
 • khuôn chậu tròn 70 abs

  Khuôn chậu tròn 70 abs cành mai

  Kích thước rộng miệng phủ bì 70cm, cao chậu 40cm, cao chân 15cm, vật liệu nhựa abs, cả chậu và chân đều có lòng trong. Riêng chậu 1,8 triệu, Riêng chân 1,1 triệu.

  2.900.000 3.500.000

  -17%
 • Khuôn chậu tròn 80

  khuôn chậu tròn 80

  Kích thước rộng miệng phủ bì 80cm, cao chậu 39cm, cao chân 18cm, khuôn chậu và khuôn chân làm từ nhựa composite, khuôn chậu có lòng trong, khuôn chân không có lòng trong. Loại cả bộ không lòng trong 3,3 triệu.

  4.300.000 4.400.000

  -2%
 • khuôn chậu tròn 90

  khuôn chậu tròn 90

  Kích thước rộng miệng phủ bì 90cm, cao chậu 48cm, cao chân 22cm, khuôn chậu và khuôn chân làm từ nhựa composite, khuôn chậu có lòng trong, khuôn chân không có lòng trong. Loại không lòng trong 4.8 triệu.

  5.900.000 6.000.000

  -2%
 • khuôn chậu tròn 115

  khuôn chậu tròn 1,15 mét

  Kích thước rộng miệng phủ bì 115cm, cao chậu 48cm, cao chân 22cm, khuôn chậu và khuôn chân làm từ nhựa composite, khuôn chậu có lòng trong, khuôn chân không có lòng trong. Loại cả bộ không có lòng trong 6 triệu.

  7.500.000

 • khuôn chậu tròn 135

  khuôn chậu tròn 1,35 mét

  Kích thước rộng miệng phủ bì 135cm, cao chậu 55cm, cao chân 24cm, khuôn chậu và khuôn chân làm từ nhựa composite, khuôn chậu có lòng trong, khuôn chân không có lòng trong, loại cả bộ không có lòng trong giá 6,5 triệu.

  8.500.000 9.000.000

  -6%
 • khuôn chậu tròn 155

  khuôn chậu tròn 1,55 mét

  Kích thước rộng miệng phủ bì 155cm, cao chậu 55cm, cao chân 25cm, khuôn chậu và khuôn chân làm từ nhựa composite, khuôn chậu có lòng trong, khuôn chân không có lòng trong. Loại không có lòng trong 10 triệu.

  12.000.000 13.500.000

  -11%