Khuôn chậu chữ nhật

 • khuôn chậu bể chữ nhật silicon 1964

  Khuôn chậu bể chữ nhật silicon 1964

  Kích thước rộng miệng phủ bì 45cm, chiều dài 60cm, chiều cao 26cm, khuôn chậu làm từ vật liệu nhựa composite kết hợp silicon có lòng trong, đổ dạng úp đáy.

  Liên hệ

 • Khuôn bể chữ nhật silicon 1976

  Khuôn bể chữ nhật silicon 1976

  Kích thước rộng miệng phủ bì 27cm, chiều dài 36cm, chiều cao 21cm, khuôn chậu làm từ vật liệu nhựa composite kết hợp silicon có lòng trong, đổ dạng úp đáy.

  Liên hệ

 • khuôn bể chữ nhật 90

  Khuôn chậu bể chữ nhật 63 x 90

  Kích thước rộng miệng phủ bì 63cm, chiều dài 90cm, chiều cao 43cm,  khuôn chậu làm từ vật liệu nhựa composite,có đáy và có lòng trong. Không lấy lòng trong có lấy đáy 3,8 triệu.Không lấy lòng trong và không lấy đáy 3,3 triệu.

  4.800.000 4.900.000

  -2%
 • khuôn chậu bể chữ nhật 170

  Khuôn chậu bể chữ nhật 120×170

  Kích thước rộng miệng phủ bì 122cm, chiều dài 172cm, chiều cao 61cm, sâu lòng 41, khuôn chậu làm từ vật liệu nhựa composite,có lòng trong, đổ dạng úp đáy. Không lấy lòng trong giá 11 triệu.

  16.000.000 17.000.000

  -6%
 • khuôn chậu chữ nhật 135

  Khuôn chậu bể chữ nhật 95 x 135

  Kích thước rộng miệng phủ bì 95cm, chiều dài 135cm, chiều cao 47cm, sâu lòng 34, khuôn chậu làm từ vật liệu nhựa composite,có đáy và có lòng trong. Không lấy lòng trong có lấy đáy 7,8 triệu.Không lấy lòng trong và không lấy đáy 6,5 triệu.

  9.500.000 10.000.000

  -5%
 • khuôn chậu chữ nhật 60

  Khuôn chậu chữ nhật 60 x 80

  Kích thước rộng miệng phủ bì 60cm, chiều dài 80cm, chiều cao 35cm, chiều sâu 24cm, khuôn chậu làm từ vật liệu nhựa composite,có đáy và có lòng trong. Không lấy lòng trong có lấy đáy 3,3 triệu.Không lấy lòng trong và không lấy đáy 2,8 triệu.

  4.000.000 4.200.000

  -5%
 • khuôn chậu bể chữ nhật 1972

  Khuôn bể chữ nhật 1972

  Kích thước rộng miệng phủ bì 48cm, chiều dài 66cm, chiều cao 28cm, khuôn chậu làm từ vật liệu nhựa composite, khuôn có lòng trong, đổ dạng úp đáy. Không lấy lòng trong 2,8 triệu. (Giá chưa bao gồm chân đôn).

  3.200.000 3.500.000

  -9%
 • khuôn bể chữ nhật mini

  Khuôn bể chữ nhật mini 53×39

  Kích thước rộng miệng phủ bì 39cm, chiều dài 53cm, chiều cao 32cm, lọt lòng cao 19cm, khuôn chậu làm từ vật liệu nhựa composite, khuôn có lòng trong, đổ dạng úp đáy. Không lấy lòng trong 2,4 triệu.

  2.900.000 3.000.000

  -3%
 • khuôn chậu chữ nhật

  Khuôn chậu chữ nhật 50 80

  Kích thước rộng miệng phủ bì 50cm, dài 80cm, cao chậu 27cm, vật liệu nhựa composite, khuôn chậu không có lòng trong

  2.000.000

 • khuôn chậu chữ nhật

  Khuôn chậu chữ nhật 65 95

  Kích thước rộng miệng phủ bì 65cm, dài 95cm, cao chậu 20cm, vật liệu nhựa composite, khuôn chậu không có lòng trong. (Giá chưa bao gồm chân đôn)

  2.100.000 2.500.000

  -16%
 • khuôn chậu chữ nhật 90

  Khuôn chậu chữ nhật 90 130

  Kích thước rộng miệng phủ bì 90cm, dài 130cm, cao chậu 27cm, vật liệu nhựa composite, khuôn chậu không có lòng trong (giá chưa bao gôm chân đôn phía dưới).

  3.000.000

 • khuôn chậu chữ nhật 80

  Khuôn chậu chữ nhật 80 115

  Kích thước rộng miệng phủ bì 80cm, dài 115cm, cao chậu 43cm, vật liệu nhựa composite, khuôn chậu không có lòng trong

  4.200.000 4.300.000

  -2%
 • khuôn chậu chữ nhật 120

  Khuôn chậu chữ nhật 80 120

  Kích thước rộng miệng phủ bì 80cm, dài 120cm, cao chậu 46cm, vật liệu nhựa composite, khuôn chậu không có lòng trong

  4.700.000 4.900.000

  -4%
 • Khuôn bể chữ nhật 80 120

  Khuôn bể chữ nhật 80 120

  Kích thước rộng miệng phủ bì 80cm, dài 120cm, cao chậu 70cm, vật liệu nhựa composite, khuôn chậu không có lòng trong

  6.500.000 7.000.000

  -7%