Sản phẩm bán chạy

 • Khuôn chậu vuông 76

  Khuôn chậu vuông 76 chân liền mẫu mới

  Kích thước rộng miệng phủ bì 76cm, chiều cao 65cm, vật liệu nhựa composite, khuôn chậu có lòng trong và có đáy. Không lấy lòng trong có lấy đáy 4,8 triệu, Không lấy lòng trong và không lấy đáy 4,3 triệu.

  5.800.000 5.900.000

  -2%
 • khuôn chậu vuông 60

  Khuôn chậu vuông 60 chân liền mẫu mới

  Kích thước rộng miệng phủ bì 60,5cm, chiều cao 56cm, vật liệu nhựa composite, khuôn chậu có lòng trong và có đáy. Không lấy lòng trong có lấy đáy 3,2 triệu, Không lấy lòng trong và không lấy đáy 2,9 triệu.

  4.200.000 4.300.000

  -2%
 • Khuôn chậu vuông 105 chân liền

  Khuôn chậu vuông 105 chân liền

  Kích thước rộng miệng phủ bì 105cm, cao chậu 68cm, khuôn chậu  làm từ nhựa composite, có đáy và có lòng trong.

  10.000.000 10.300.000

  -3%
 • khuôn chậu vuông 115

  Khuôn chậu vuông 115 chân liền

  Kích thước rộng miệng phủ bì 115cm, cao chậu 79cm, khuôn chậu  làm từ nhựa composite, có đáy và có lòng trong.

  Liên hệ

 • Khuôn chậu vuông 90

  Khuôn chậu vuông 90 2 thớt

  Kích thước rộng miệng phủ bì 90cm, cao chậu 50cm, cao chân 26cm, khuôn chậu và khuôn chân làm từ nhựa composite và đều có lòng trong. Loại cả bộ không có lòng trong 5 triệu.

  7.300.000 7.400.000

  -1%
 • khuôn chậu vuông 80

  Khuôn chậu vuông 80 2 thớt

  Kích thước rộng miệng phủ bì 80cm, cao chậu 47cm, cao chân 23cm, khuôn chậu và khuôn chân làm từ nhựa composite và đều có lòng trong. Loại cả bộ không có lòng trong 5 triệu.

  6.500.000 6.800.000

  -4%
 • khuôn chậu vuông 70 2 thớt có lòng trong

  khuôn chậu vuông 70 2 thớt

  Kích thước rộng miệng phủ bì 70cm, cao chậu 40cm, cao chân 20cm, khuôn chậu và khuôn chân làm từ nhựa composite và đều có lòng trong. Loại cả bộ không có lòng trong 4,5 triệu.

  5.500.000 5.800.000

  -5%
 • Khuôn chậu tròn 85

  Khuôn chậu tròn 85 composite

  Kích thước rộng miệng phủ bì 85cm, chiều cao chậu 41cm, cao chân 21cm, khuôn chậu và khuôn chân làm từ nhựa composite, và có lòng trong. Hoạ tiết Tùng Cúc Trúc Mai. Không lấy lòng 4,9 triệu.

  5.500.000 6.200.000

  -11%
 • khuôn chậu tròn 60 hoa mai composite

  Khuôn chậu tròn 60 hoa mai composite

  Kích thước rộng miệng phủ bì 60cm, chiều cao chậu 27cm, cao chân 16cm, khuôn chậu và khuôn chân làm từ nhựa composite, và có lòng trong.

  2.900.000 3.100.000

  -6%
 • khuôn chậu tròn rồng 112 xoay

  khuôn chậu tròn 112 mẫu rồng

  Kích thước rộng miệng phủ bì 112cm, chiều cao chậu 45cm, cao chân 40cm, khuôn chậu và khuôn chân làm từ nhựa composite, và có lòng trong. Gồm 3 thớt.

  8.500.000 8.700.000

  -2%
 • khuôn bể mini 31

  Khuôn bể mini oval 31 silicon

  Kích thước rộng miệng phủ bì 23cm, chiều dài 31cm, chiều cao 14cm, lọt lòng cao 10cm, khuôn chậu làm từ vật liệu nhựa composite kết hợp silicon. Hoa văn tứ quý.

  2.200.000 2.400.000

  -8%
 • khuôn chậu ô van 60

  Khuôn chậu ô van 60 90

  Kích thước rộng miệng phủ bì 60cm, chiều dài 90cm, chiều cao 18cm, lọt lòng cao 12cm, khuôn chậu làm từ vật liệu nhựa composite, có đáy và có lòng trong. Không lấy lòng trong 2,5 triệu. (giá chưa gồm đôn gốc cây)

  3.200.000 3.700.000

  -14%
 • khuôn bể chữ nhật 90

  Khuôn chậu bể chữ nhật 63 x 90

  Kích thước rộng miệng phủ bì 63cm, chiều dài 90cm, chiều cao 43cm,  khuôn chậu làm từ vật liệu nhựa composite,có đáy và có lòng trong. Không lấy lòng trong có lấy đáy 3,8 triệu.Không lấy lòng trong và không lấy đáy 3,3 triệu.

  4.800.000 4.900.000

  -2%
 • khuôn chậu chữ nhật 135

  Khuôn chậu bể chữ nhật 95 x 135

  Kích thước rộng miệng phủ bì 95cm, chiều dài 135cm, chiều cao 47cm, sâu lòng 34, khuôn chậu làm từ vật liệu nhựa composite,có đáy và có lòng trong. Không lấy lòng trong có lấy đáy 7,8 triệu.Không lấy lòng trong và không lấy đáy 6,5 triệu.

  9.500.000 10.000.000

  -5%
 • khuôn chậu chữ nhật 60

  Khuôn chậu chữ nhật 60 x 80

  Kích thước rộng miệng phủ bì 60cm, chiều dài 80cm, chiều cao 35cm, chiều sâu 24cm, khuôn chậu làm từ vật liệu nhựa composite,có đáy và có lòng trong. Không lấy lòng trong có lấy đáy 3,3 triệu.Không lấy lòng trong và không lấy đáy 2,8 triệu.

  4.000.000 4.200.000

  -5%
 • khuôn chậu bể chữ nhật 1972

  Khuôn bể chữ nhật 1972

  Kích thước rộng miệng phủ bì 48cm, chiều dài 66cm, chiều cao 28cm, khuôn chậu làm từ vật liệu nhựa composite, khuôn có lòng trong, đổ dạng úp đáy. Không lấy lòng trong 2,8 triệu. (Giá chưa bao gồm chân đôn).

  3.200.000 3.500.000

  -9%
 • khuôn đôn vuông 70

  Khuôn đôn vuông 70

  Kích thước cao 71cm, rộng mặt vuông 35x35cm, rộng thân 22x22cm, vật liệu nhựa composite

  1.500.000 1.600.000

  -6%
 • khuôn đôn tròn

  Khuôn đôn tròn 58

  Kích thước cao 58cm, rộng mặt 30cm, rộng thân 15cm, vật liệu nhựa composite

  1.300.000

 • khuôn đôn gốc cây

  Khuôn đôn gốc cây 55

  Kích thước cao 55cm, rộng mặt 53x34cm,  vật liệu nhựa composite

  1.800.000 1.900.000

  -5%
 • khuôn bể chữ nhật mini

  Khuôn bể chữ nhật mini 53×39

  Kích thước rộng miệng phủ bì 39cm, chiều dài 53cm, chiều cao 32cm, lọt lòng cao 19cm, khuôn chậu làm từ vật liệu nhựa composite, khuôn có lòng trong, đổ dạng úp đáy. Không lấy lòng trong 2,4 triệu.

  2.900.000 3.000.000

  -3%
 • khuôn bể khánh tứ linh

  Khuôn bể khánh tứ linh 106

  Kích thước rộng miệng phủ bì 70 cm, chiều dài 106 cm, chiều cao 54 cm, lọt lòng cao 30 cm, khuôn chậu làm từ vật liệu nhựa composite, có lòng trong đổ dạng úp đáy. Không lấy lòng trong 5,2 triệu.

  6.500.000 6.700.000

  -3%
 • khuôn bể sập

  Khuôn bể sập trúc chân quỳ 60

  Kích thước rộng miệng phủ bì 60cm, dài 90cm, cao chậu 20cm, cao chân 40cm, vật liệu nhựa composite, khuôn không có lòng trong

  4.500.000 5.000.000

  -10%
 • khuôn bể sập trúc chân quỳ

  Khuôn bể sập trúc chân quỳ 90

  Kích thước rộng miệng phủ bì 90cm, dài 130cm, cao chậu 20cm, cao chân 40cm, vật liệu nhựa composite, khuôn không có lòng trong

  6.500.000

 • khuôn chậu vuông 70

  Khuôn chậu vuông 70

  Kích thước rộng miệng phủ bì 70cm, chiều cao 65cm, vật liệu nhựa composite, khuôn chậu có lòng trong và có đáy. Không lấy lòng trong 4,5 triệu, Không lòng và không đáy 4,3 triệu.

  5.500.000 5.700.000

  -4%
 • khuôn chậu vuông 105

  khuôn chậu vuông 1,05 mét

  Kích thước rộng miệng phủ bì 105cm, cao chậu 50cm, cao chân 30cm, vật liệu nhựa composite, khuôn chậu có lòng trong, khuôn chân không có lòng trong. Không lấy lòng trong giá 5,5 triệu.

  7.300.000 7.500.000

  -3%
 • khuôn chậu chữ nhật 90

  Khuôn chậu chữ nhật 90 130

  Kích thước rộng miệng phủ bì 90cm, dài 130cm, cao chậu 27cm, vật liệu nhựa composite, khuôn chậu không có lòng trong (giá chưa bao gôm chân đôn phía dưới).

  3.000.000

 • khuôn chậu chữ nhật 120

  Khuôn chậu chữ nhật 80 120

  Kích thước rộng miệng phủ bì 80cm, dài 120cm, cao chậu 46cm, vật liệu nhựa composite, khuôn chậu không có lòng trong

  4.700.000 4.900.000

  -4%
 • Khuôn bể chữ nhật 80 120

  Khuôn bể chữ nhật 80 120

  Kích thước rộng miệng phủ bì 80cm, dài 120cm, cao chậu 70cm, vật liệu nhựa composite, khuôn chậu không có lòng trong

  6.500.000 7.000.000

  -7%
 • khuôn chậu tròn 90

  khuôn chậu tròn 90

  Kích thước rộng miệng phủ bì 90cm, cao chậu 46cm, cao chân 21cm, khuôn chậu và khuôn chân làm từ nhựa composite và đều có lòng trong. Loại không lòng trong 4.9 triệu.

  5.900.000 6.000.000

  -2%
 • khuôn chậu tròn rồng 90 xoay

  khuôn chậu tròn 90 mẫu rồng

  Kích thước rộng miệng phủ bì 90cm, chiều cao chậu 36cm, cao chân 33cm, khuôn chậu và khuôn chân làm từ nhựa composite, và có lòng trong. Gồm 3 thớt. Không lấy chân giá 4,8 triệu.

  6.500.000 6.700.000

  -3%
 • khuôn chậu tròn 135

  khuôn chậu tròn 1,35 mét

  Kích thước rộng miệng phủ bì 135cm, cao chậu 55cm, cao chân 24cm, khuôn chậu và khuôn chân làm từ nhựa composite, khuôn chậu có lòng trong, khuôn chân không có lòng trong, loại cả bộ không có lòng trong giá 6,5 triệu.

  8.500.000 9.000.000

  -6%
 • Khuôn chậu lục giác 60 chân liền

  Khuôn chậu lục giác 60 chân liền composite

  Kích thước rộng miệng phủ bì 60cm, cao chậu 45cm, vật liệu nhựa composite, khuôn chậu có lòng trong và có đáy. Không lấy lòng trong giá 2.7 triệu.

  3.500.000 3.600.000

  -3%
 • khuôn chậu lục giác 70 chân liền mới

  Khuôn chậu lục giác 70 chân liền mẫu mới

  Kích thước rộng miệng phủ bì 71,5cm, cao chậu 50cm, vật liệu nhựa composite, khuôn chậu có lòng trong và có đáy. Không lấy lòng trong giá 3,2 triệu.

  4.000.000 4.500.000

  -11%
 • khuôn chậu lục giác gấm 78

  Lục giác gấm 78 chân kỷ

  Kích thước rộng miệng phủ bì 78cm, cao chậu 32cm, cao chân 27cm, khuôn chậu vật liệu nhựa composite có lòng trong, khuôn chân không có lòng trong. Lấy riêng chậu 3,5 triệu. Loại cả bộ không có lòng trong 3,5 triệu

  4.500.000

 • Khuôn chậu lục giác 90

  Khuôn chậu lục giác 90 chân liền

  Kích thước rộng miệng phủ bì 90cm, cao chậu 60cm, vật liệu nhựa composite, khuôn chậu có lòng trong và có đáy. Không lấy lòng trong giá 4,7 triệu.

  5.700.000 5.900.000

  -3%
 • Khuôn chậu lục giác 80

  Khuôn chậu lục giác 80 chân liền

  Kích thước rộng miệng phủ bì 83cm, cao chậu 57,5cm, vật liệu nhựa composite, khuôn chậu có lòng trong và có đáy. Không lấy lòng trong giá 3,8 triệu.

  4.800.000 4.900.000

  -2%
 • khuôn chậu lục giác 85

  khuôn chậu lục giác 85

  Kích thước rộng miệng phủ bì 85cm, cao chậu 47cm, cao chân 27cm, khuôn chậu nhựa composite có lòng trong, khuôn chân không có lòng trong. Loại không có lòng trong 4 triệu.

  5.200.000 5.300.000

  -2%
 • khuôn chậu lục giác gấm 90

  khuôn chậu lục giác gấm 90

  Kích thước rộng miệng phủ bì 90cm, cao chậu 33cm, cao chân 33cm, khuôn chậu và khuôn chân làm từ nhựa composite, khuôn chậu có lòng trong, khuôn chân không có lòng trong. Lấy riêng chậu 3,9 triệu. Loại cả bộ không lòng trong 4,3 triệu.

  5.400.000

 • khuôn chậu lục giác gấm 1 mét

  khuôn chậu lục giác gấm 1 mét

  Kích thước rộng miệng phủ bì 100cm, cao chậu 55cm, cao chân 32cm, vật liệu nhựa composite, khuôn chậu có lòng trong, khuôn chân không có lòng trong. Loại cả bộ không có lòng trong giá 4.5 triệu

  6.300.000 7.000.000

  -10%
 • khuôn chậu lục giác gấm

  khuôn chậu lục giác gấm 1,08 mét

  Kích thước rộng miệng phủ bì 108cm, cao chậu 37cm, cao chân 38cm, khuôn chậu có lòng trong, khuôn chân không có lòng trong, vật liệu nhựa composite. Loại không có lòng trong 5,9 triệu.

  7.300.000 8.000.000

  -9%
 • khuôn chậu lục giác gấm 120

  khuôn chậu lục giác gấm 1,2 mét

  Kích thước rộng miệng phủ bì 120cm, cao chậu 50cm, cao chân 40cm, vật liệu nhựa composite, khuôn chậu có lòng trong, khuôn chân không có lòng trong. Loại không có lòng trong 6,5 triệu

  8.500.000 8.700.000

  -2%
 • khuôn chậu lục giác gấm 1m4

  khuôn chậu lục giác gấm 1,4 mét

  Kích thước rộng miệng phủ bì 140cm, cao chậu 55cm, cao chân 35cm, khuôn chậu và khuôn chân làm từ nhựa composite và đều không có lòng trong. Lấy riêng chậu 5,3 triệu.

  7.000.000 7.500.000

  -7%
 • Khuôn chậu lục giác 1 mét

  Khuôn chậu lục giác chân liền 1 mét

  Kích thước rộng miệng phủ bì 100cm, cao chậu 66cm, vật liệu nhựa composite, khuôn chậu có đáy và có lòng trong. Không lấy lòng trong 5.2 triệu.

  6.500.000 6.800.000

  -4%
 • khuôn chậu lục giác 1m2 chân liền

  Lục giác liền chân 1m2

  Kích thước rộng miệng phủ bì 120cm, cao chậu 76cm, vật liệu nhựa composite, có lòng trong và tấm đáy. Không lấy lòng trong 7.5 triệu.

  10.000.000 10.300.000

  -3%