cách đúc chậu

Quy trình đúc và tháo khuôn chậu composite loại vuông

Quy trình đúc và tháo khuôn chậu composite loại vuông

Quy trình đúc và tháo khuôn chậu composite loại vuông 1. Lắp đặt khuôn, quấn dây thép vào lòng trong của khuôn, quét dầu nhớt thải xe máy khắp mặt khuôn phạm vi đổ vữa vào. 2. Trộn xi măng theo tỉ lệ: 1 xi măng – 1,5 cát – 1,5 đá loại nhỏ, nước, trộn đủ độ lỏng để cho dễ đổ vào miệng …

Hướng dẫn đúc chậu abs không bị rỗ cho người mới bắt đầu

Hướng dẫn đúc chậu abs không bị rỗ cho người mới bắt đầu

HƯỚNG DẪN ĐÚC CHẬU ABS KHÔNG BỊ RỖ 1. Lắp đặt khuôn, quấn dây thép vào lòng trong của khuôn, quét dầu nhớt thải xe máy khắp mặt khuôn phạm vi đổ vữa vào. 2. Trộn xi măng theo tỉ lệ: 1 xi măng – 1,5 cát – 1,5 đá loại nhỏ, nước, trộn đủ độ lỏng để cho dễ đổ vào miệng khuôn. 3. Đổ vữa bê tông …