chậu chữ nhật 45

  • khuôn chậu chữ nhật 45

    Khuôn chậu chữ nhật 45

    Kích thước rộng miệng phủ bì 46cm, chiều dài 62cm, lọt lòng rộng 40cm dài 55cm. Chiều cao chậu 29cm, lọt lòng sâu 20cm, khuôn chậu làm từ vật liệu nhựa composite,có đáy và có lòng trong. Không lấy lòng trong có lấy đáy 3 triệu.Không lấy lòng trong và không lấy đáy 2,7 triệu.

    3.500.000 4.000.000

    -13%