khuôn bể khánh composite

  • khuôn bể khánh 80

    Khuôn bể khánh 80 composite

    Kích thước phủ bì 80x58cm cao 30cm, lọt lòng 71x51cm sâu 18cm, khuôn chậu làm từ vật liệu nhựa composite, khuôn chậu có lòng trong và có đáy. Không lấy lòng trong có lấy đáy 3,8 triệu, Không lấy lòng trong và không lấy đáy 3,2 triệu.

    4.400.000 5.000.000

    -12%