khuôn chậu chữ nhật 110

  • khuôn bể chữ nhật 110

    Khuôn chậu bể chữ nhật 73x 110

    Kích thước rộng miệng phủ bì 73cm, chiều dài `110cm, chiều cao 43cm,  khuôn chậu làm từ vật liệu nhựa composite,có đáy và có lòng trong. Không lấy lòng trong có lấy đáy 6 triệu.Không lấy lòng trong và không lấy đáy 4,8 triệu.

    7.500.000 7.700.000

    -3%