Khuôn chậu lục giác liền chân 1m4

  • Khuôn chậu lục giác liền chân 1m4

    Lục giác liền chân 1m4

    Kích thước rộng miệng phủ bì 140cm, cao chậu 82cm, vật liệu nhựa composite, có lòng trong và tấm đáy. Không lấy lòng trong có lấy đáy 10,5 triệu, Không lấy lòng trong và không lấy đáy 9 triệu.

    13.000.000 14.000.000

    -7%