khuôn chậu tròn 1m2 abs

  • khuôn chậu tròn 1m2 abs

    Khuôn chậu tròn 1m2 abs

    Rộng miệng phủ bì là 120cm, lọt lòng 103cm, chiều cao chậu 27cm, sâu chậu 23, cao chân 60cm, mặt chân rộng 72cm, vật liệu nhựa abs, cả chậu và chân có lòng trong. Hoạ tiết hình Rồng. Riêng chân 2,2 triệu. Riêng chậu 2,2 triệu.

    4.000.000 4.200.000

    -5%