khuôn chậu tròn 1m2 abs

 • khuôn ang tròn 1m1 abs

  Khuôn ang tròn 1m1

  Rộng  miệng phủ bì là 110cm, chiều cao chậu 28cm, cao chân thấp 18cm, cao chân đôn cao 60cm, mặt chân đôn cao rộng 72cm, vật liệu nhựa abs, cả chậu và chân có lòng trong. Sản phẩm gồm 3 thớt. Riêng chậu 2,2 triệu.  Riêng chậu + chân thấp  3 triệu. Riêng chân cao 2,2 triệu. Cả 3 thớt 5 triệu.

  5.000.000 5.200.000

  -4%
 • khuôn chậu tròn 1m2 abs

  Khuôn chậu tròn 1m2 abs

  Rộng miệng phủ bì là 120cm, lọt lòng 103cm, chiều cao chậu 27cm, sâu chậu 23, cao chân 60cm, mặt chân rộng 72cm, vật liệu nhựa abs, cả chậu và chân có lòng trong. Hoạ tiết hình Rồng. Riêng chân 2,2 triệu. Riêng chậu 2,2 triệu.

  4.000.000 4.200.000

  -5%