khuôn chậu tròn 64

 • khuôn chậu tròn 70

  Khuôn chậu tròn xoay 70 abs

  Rộng miệng phủ bì 70cm, cao chậu 30cm, cao chân 42cm, vật liệu nhựa abs, cả chậu và chân có lòng trong. Hoa văn Cúc – Sen cá – Chùa 1 cột.

  2.200.000 2.400.000

  -8%
 • khuôn chậu tròn 1m2 abs

  Khuôn chậu tròn xoay 80 abs

  Rộng miệng phủ bì 80cm, cao chậu 33,5cm, cao chân 48cm, vật liệu nhựa abs, cả chậu và chân có lòng trong. Hoa văn Sen Hạc – Phúc Lộc Thọ.

  2.500.000 2.900.000

  -14%
 • khuôn ang tròn 1m1 abs

  Khuôn ang tròn 1m1

  Rộng  miệng phủ bì là 110cm, chiều cao chậu 28cm, cao chân thấp 18cm, cao chân đôn cao 60cm, mặt chân đôn cao rộng 72cm, vật liệu nhựa abs, cả chậu và chân có lòng trong. Sản phẩm gồm 3 thớt. Riêng chậu 2,2 triệu.  Riêng chậu + chân thấp  3 triệu. Riêng chân cao 2,2 triệu. Cả 3 thớt 5 triệu.

  5.000.000 5.200.000

  -4%
 • khuôn chậu tròn 1m2 abs

  Khuôn chậu tròn 1m2 abs

  Rộng miệng phủ bì là 120cm, lọt lòng 103cm, chiều cao chậu 27cm, sâu chậu 23, cao chân 60cm, mặt chân rộng 72cm, vật liệu nhựa abs, cả chậu và chân có lòng trong. Hoạ tiết hình Rồng. Riêng chân 2,2 triệu. Riêng chậu 2,2 triệu.

  4.000.000 4.200.000

  -5%
 • Khuôn chậu tròn 62 abs

  Khuôn chậu tròn 62 abs tài lộc cá chép

  Rộng miệng phủ bì 64cm, cao chậu 29cm, cao chân 16cm, vật liệu nhựa abs, cả chậu và chân có lòng trong. Hoa văn tài lộc và cá chép. Riêng chậu 900k, riêng chân 400k.

  1.300.000 1.400.000

  -7%
 • khuôn chậu tròn 62 tứ quý

  Khuôn chậu tròn 62 abs tứ quý

  Rộng miệng phủ bì 64cm, cao chậu 29cm, cao chân 16cm, vật liệu nhựa abs, cả chậu và chân có lòng trong. Hoa văn tứ quý, tùng cúc trúc mai. Riêng chậu 900k, riêng chân 400k.

  1.300.000 1.400.000

  -7%
 • khuôn chậu tròn 62

  Khuôn chậu tròn 64 abs (cá chép-tài lộc)

  Rộng miệng phủ bì 64cm, cao chậu 29cm, cao chân 16cm, vật liệu nhựa abs, cả chậu và chân có lòng trong.

  Liên hệ