khuôn chậu tròn 86

  • Khuôn chậu tròn 86

    Khuôn chậu tròn 86 abs

    Rộng miệng phủ bì 86cm, lọt lòng 76, chiều cao chậu 40cm, cao chân 21cm vật liệu nhựa abs, cả chậu và chân có lòng trong. Hoạ tiết thuyền buồm, mai hoá rồng.

    Liên hệ