khuôn chậu tròn 90

  • khuôn chậu tròn 90

    khuôn chậu tròn 90

    Kích thước rộng miệng phủ bì 90cm, cao chậu 46cm, cao chân 21cm, khuôn chậu và khuôn chân làm từ nhựa composite và đều có lòng trong. Loại không lòng trong 4.9 triệu.

    5.900.000 6.000.000

    -2%