khuôn chậu tròn rồng xoay

 • khuôn chậu tròn 1m2

  khuôn chậu tròn 1m2 mẫu rồng xoay

  Kích thước rộng miệng phủ bì 1m2, lọt lòng 1m03, cao tổng thể 89cm, khuôn chậu và khuôn chân làm từ nhựa composite, khuôn chậu có lòng trong. Gồm 3 thớt. Lẻ chậu 6.5 triệu, lẻ chân 2,8 triệu.

  9.000.000 9.200.000

  -2%
 • khuôn chậu tròn 1m3

  khuôn chậu tròn 1m3 mẫu rồng xoay

  Kích thước rộng miệng phủ bì 1m36, lọt lòng 1m2, cao tổng thể 103cm, khuôn chậu và khuôn chân làm từ nhựa composite, khuôn chậu có lòng trong. Gồm 3 thớt. Lẻ chậu 9 triệu, lẻ chân 3,5 triệu

  12.000.000 12.500.000

  -4%
 • Khuôn chậu tròn rồng xoay 1m

  khuôn chậu tròn 1m 04 mẫu rồng xoay

  Kích thước rộng miệng phủ bì 1m 04, chiều cao chậu 42cm, cao chân 38cm, khuôn chậu và khuôn chân làm từ nhựa composite, khuôn chậu có lòng trong. Gồm 3 thớt. Lẻ chậu 5.4 triệu, lẻ chân 2.4 triệu.

  7.500.000 7.700.000

  -3%