khuôn chậu tròn rồng

 • khuôn chậu tròn 80 rồng xoay

  khuôn chậu tròn 80 mẫu rồng

  Kích thước rộng miệng phủ bì 81cm, lọt lòng 70, cao chậu 30, sâu lòng 24, cao chân 28, mặt chân rộng 50cm, khuôn chậu và khuôn chân làm từ nhựa composite, khuôn chậu có lòng trong. Gồm 3 thớt. Riêng chậu 3,7 triệu, riêng chân 2 triệu

  5.500.000 5.700.000

  -4%
 • khuôn chậu tròn rồng 94 xoay

  khuôn chậu tròn 94 mẫu rồng

  Kích thước rộng miệng phủ bì 94cm, lọt lòng 80, cao chậu 35, sâu lòng 29, cao chân 35, mặt chân rộng 58cm, khuôn chậu và khuôn chân làm từ nhựa composite, khuôn chậu có lòng trong. Gồm 3 thớt. Lẻ chậu 4.6 triệu, lẻ chân 2.2 triệu.

  6.500.000 6.700.000

  -3%
 • khuôn chậu tròn 1m2

  khuôn chậu tròn 1m2 mẫu rồng xoay

  Kích thước rộng miệng phủ bì 1m2, lọt lòng 1m03, cao tổng thể 89cm, khuôn chậu và khuôn chân làm từ nhựa composite, khuôn chậu có lòng trong. Gồm 3 thớt. Lẻ chậu 6.8 triệu, lẻ chân 2,8 triệu.

  9.000.000 9.200.000

  -2%
 • khuôn chậu tròn 1m5

  khuôn chậu tròn 1m5 mẫu rồng xoay

  Kích thước rộng miệng phủ bì 152cm, lọt lòng 132, cao chậu 55, sâu lòng 44, cao chân 48, mặt chân rộng 88cm. Vật liệu nhựa composite, khuôn chậu có lòng trong, khuôn chân không có lòng trong. Gồm 3 thớt. Lẻ chậu 10,5 triệu, lẻ chân 3,5 triệu

  13.500.000 14.500.000

  -7%
 • khuôn chậu tròn 1m3

  khuôn chậu tròn 1m3 mẫu rồng xoay

  Kích thước rộng miệng phủ bì 1m36, lọt lòng 1m2, cao tổng thể 103cm, khuôn chậu và khuôn chân làm từ nhựa composite, khuôn chậu có lòng trong. Gồm 3 thớt. Lẻ chậu 9 triệu, lẻ chân 3,5 triệu

  12.000.000 12.500.000

  -4%
 • Khuôn chậu tròn rồng xoay 1m

  khuôn chậu tròn 1m 04 mẫu rồng xoay

  Kích thước rộng miệng phủ bì 1m 04, chiều cao chậu 42cm, cao chân 38cm, khuôn chậu và khuôn chân làm từ nhựa composite, khuôn chậu có lòng trong. Gồm 3 thớt. Lẻ chậu 5.4 triệu, lẻ chân 2.4 triệu.

  7.500.000 7.700.000

  -3%
 • khuôn chậu tròn 68 mẫu rồng

  khuôn chậu tròn 68 mẫu rồng

  Kích thước rộng miệng phủ bì 68cm, lọt lòng 59, cao chậu 28, sâu lòng 23, cao chân 28, mặt chân rộng 44cm, khuôn chậu và khuôn chân làm từ nhựa composite, khuôn chậu có lòng trong. Gồm 3 thớt. Riêng chậu 3 triệu, riêng chân 1,8 triệu

  4.500.000 4.700.000

  -4%