khuôn chậu tròn rồng

 • khuôn chậu tròn 80 rồng xoay

  khuôn chậu tròn 80 mẫu rồng

  Kích thước rộng miệng phủ bì 81cm, chiều cao chậu 32cm, cao chân 28cm, khuôn chậu và khuôn chân làm từ nhựa composite, khuôn chậu có lòng trong. Gồm 3 thớt. Riêng chậu 3,8 triệu, riêng chân 2 triệu

  5.500.000 5.700.000

  -4%
 • khuôn chậu tròn rồng 94 xoay

  khuôn chậu tròn 94 mẫu rồng

  Kích thước rộng miệng phủ bì 94cm lọt lòng 80cm, chiều cao 72cm, khuôn chậu và khuôn chân làm từ nhựa composite, khuôn chậu có lòng trong. Gồm 3 thớt. Lẻ chậu 4.6 triệu, lẻ chân 2.2 triệu.

  6.500.000 6.700.000

  -3%
 • khuôn chậu tròn 1m2

  khuôn chậu tròn 1m2 mẫu rồng xoay

  Kích thước rộng miệng phủ bì 1m2, lọt lòng 1m03, cao tổng thể 89cm, khuôn chậu và khuôn chân làm từ nhựa composite, khuôn chậu có lòng trong. Gồm 3 thớt. Lẻ chậu 6.5 triệu, lẻ chân 2,8 triệu.

  9.000.000 9.200.000

  -2%
 • khuôn chậu tròn 1m3

  khuôn chậu tròn 1m3 mẫu rồng xoay

  Kích thước rộng miệng phủ bì 1m36, lọt lòng 1m2, cao tổng thể 103cm, khuôn chậu và khuôn chân làm từ nhựa composite, khuôn chậu có lòng trong. Gồm 3 thớt. Lẻ chậu 9 triệu, lẻ chân 3,5 triệu

  12.000.000 12.500.000

  -4%
 • Khuôn chậu tròn rồng xoay 1m

  khuôn chậu tròn 1m 04 mẫu rồng xoay

  Kích thước rộng miệng phủ bì 1m 04, chiều cao chậu 42cm, cao chân 38cm, khuôn chậu và khuôn chân làm từ nhựa composite, khuôn chậu có lòng trong. Gồm 3 thớt. Lẻ chậu 5.4 triệu, lẻ chân 2.4 triệu.

  7.500.000 7.700.000

  -3%
 • khuôn chậu tròn 68 mẫu rồng

  khuôn chậu tròn 68 mẫu rồng

  Kích thước rộng miệng phủ bì 68cm, chiều cao chậu 28cm, cao chân 28cm, khuôn chậu và khuôn chân làm từ nhựa composite, khuôn chậu có lòng trong. Gồm 3 thớt. Riêng chậu 3 triệu, riêng chân 1,8 triệu

  4.500.000 4.700.000

  -4%