khuôn chậu tròn

 • khuôn chậu vuông 102

  Khuôn chậu vuông 102 chân liền

  Kích thước rộng miệng phủ bì 102cm, cao chậu 79cm, khuôn chậu  làm từ nhựa composite, có đáy và có lòng trong. Không lấy lòng trong có lấy đáy 11,5 triệu, Không lấy lòng trong và không lấy đáy 9 triệu.

  13.500.000 14.000.000

  -4%
 • khuôn chậu vuông 60 mẫu mới

  Khuôn chậu vuông 60 chân liền mẫu mới

  Kích thước rộng miệng phủ bì 63cm lọt lòng 54cm, chiều cao 59cm sâu lòng 47cm, khuôn chậu  làm từ nhựa composite, có đáy và có lòng trong. Không lấy lòng trong có lấy đáy 3,8triệu, Không lấy lòng trong và không lấy đáy 3,3 triệu.

  4.800.000 5.000.000

  -4%
 • Khuôn chậu vuông 1m3

  Khuôn chậu vuông 1m3 chân liền

  Kích thước rộng miệng phủ bì 1,3 mét, lọt lòng 1,18 mét, chiều cao 79cm sâu lòng 63cm, khuôn chậu  làm từ nhựa composite, có đáy và có lòng trong.

  18.000.000 19.000.000

  -5%
 • khuôn chậu vuông 115

  Khuôn chậu vuông 115 chân liền

  Kích thước rộng miệng phủ bì 115cm, cao chậu 79cm, khuôn chậu  làm từ nhựa composite, có đáy và có lòng trong. Không lấy lòng trong có lấy đáy 12,5 triệu, Không lấy lòng trong và không lấy đáy 10 triệu.

  15.000.000 16.000.000

  -6%
 • Khuôn chậu vuông 105 chân liền

  Khuôn chậu vuông 105 chân liền

  Kích thước rộng miệng phủ bì 105cm, cao chậu 68cm, khuôn chậu  làm từ nhựa composite, có đáy và có lòng trong.

  10.000.000 10.300.000

  -3%
 • Khuôn chậu vuông 90

  Khuôn chậu vuông 90 2 thớt

  Kích thước rộng miệng phủ bì 90cm, cao chậu 50cm, cao chân 26cm, khuôn chậu và khuôn chân làm từ nhựa composite và đều có lòng trong. Loại cả bộ không có lòng trong 5 triệu.

  7.300.000 7.400.000

  -1%
 • khuôn chậu vuông 80

  Khuôn chậu vuông 80 2 thớt

  Kích thước rộng miệng phủ bì 80cm, cao chậu 47cm, cao chân 23cm, khuôn chậu và khuôn chân làm từ nhựa composite và đều có lòng trong. Loại cả bộ không có lòng trong 5 triệu.

  6.500.000 6.800.000

  -4%
 • khuôn chậu vuông 70 2 thớt có lòng trong

  khuôn chậu vuông 70 2 thớt

  Kích thước rộng miệng phủ bì 70cm, cao chậu 40cm, cao chân 20cm, khuôn chậu và khuôn chân làm từ nhựa composite và đều có lòng trong. Loại cả bộ không có lòng trong 4,3 triệu.

  5.500.000 5.800.000

  -5%
 • Khuôn chậu tròn 85

  Khuôn chậu tròn 85 composite

  Kích thước rộng miệng phủ bì 85cm, chiều cao chậu 41cm, cao chân 21cm, khuôn chậu và khuôn chân làm từ nhựa composite, và có lòng trong. Hoạ tiết Tùng Cúc Trúc Mai. Không lấy lòng 4,9 triệu.

  5.500.000 6.200.000

  -11%
 • Khuôn chậu tròn chum 60

  Khuôn chậu tròn chum 60 abs

  Rộng miệng phủ bì 60cm, cao chậu 47cm, cao chân 17cm, vật liệu nhựa abs, cả chậu và chân có lòng trong.

  Liên hệ

 • khuôn chậu tròn chum 70

  Khuôn chậu tròn chum 70 abs

  Rộng miệng phủ bì 70cm, cao chậu 55cm, cao chân 21cm, vật liệu nhựa abs, cả chậu và chân có lòng trong.

  Liên hệ

 • Khuôn chậu tròn 60 abs

  Khuôn chậu tròn 60 abs hoa mai

  Rộng miệng phủ bì 60cm, cao chậu 27cm, cao chân 16cm, vật liệu nhựa abs, cả chậu và chân có lòng trong.

  Liên hệ

 • khuôn chậu tròn 70

  Khuôn chậu tròn xoay 70 abs

  Rộng miệng phủ bì 70cm, cao chậu 30cm, cao chân 42cm, vật liệu nhựa abs, cả chậu và chân có lòng trong. Hoa văn Cúc – Sen cá – Chùa 1 cột.

  2.200.000 2.400.000

  -8%
 • khuôn chậu tròn 1m2 abs

  Khuôn chậu tròn xoay 80 abs

  Rộng miệng phủ bì 80cm, cao chậu 33,5cm, cao chân 48cm, vật liệu nhựa abs, cả chậu và chân có lòng trong. Hoa văn Sen Hạc – Phúc Lộc Thọ.

  2.500.000 2.900.000

  -14%
 • khuôn ang tròn 1m1 abs

  Khuôn ang tròn 1m1

  Rộng  miệng phủ bì là 110cm, chiều cao chậu 28cm, cao chân thấp 18cm, cao chân đôn cao 60cm, mặt chân đôn cao rộng 72cm, vật liệu nhựa abs, cả chậu và chân có lòng trong. Sản phẩm gồm 3 thớt. Riêng chậu 2,2 triệu.  Riêng chậu + chân thấp  3 triệu. Riêng chân cao 2,2 triệu. Cả 3 thớt 5 triệu.

  5.000.000 5.200.000

  -4%
 • khuôn chậu tròn 1m2 abs

  Khuôn chậu tròn 1m2 abs

  Rộng miệng phủ bì là 120cm, lọt lòng 103cm, chiều cao chậu 27cm, sâu chậu 23, cao chân 60cm, mặt chân rộng 72cm, vật liệu nhựa abs, cả chậu và chân có lòng trong. Hoạ tiết hình Rồng. Riêng chân 2,2 triệu. Riêng chậu 2,2 triệu.

  4.000.000 4.200.000

  -5%
 • Khuôn chậu tròn 62 abs

  Khuôn chậu tròn 62 abs tài lộc cá chép

  Rộng miệng phủ bì 64cm, cao chậu 29cm, cao chân 16cm, vật liệu nhựa abs, cả chậu và chân có lòng trong. Hoa văn tài lộc và cá chép. Riêng chậu 900k, riêng chân 400k.

  1.300.000 1.400.000

  -7%
 • khuôn chậu tròn 62 tứ quý

  Khuôn chậu tròn 62 abs tứ quý

  Rộng miệng phủ bì 64cm, cao chậu 29cm, cao chân 16cm, vật liệu nhựa abs, cả chậu và chân có lòng trong. Hoa văn tứ quý, tùng cúc trúc mai. Riêng chậu 900k, riêng chân 400k.

  1.300.000 1.400.000

  -7%
 • khuôn chậu tròn 62

  Khuôn chậu tròn 64 abs (cá chép-tài lộc)

  Rộng miệng phủ bì 64cm, cao chậu 29cm, cao chân 16cm, vật liệu nhựa abs, cả chậu và chân có lòng trong.

  Liên hệ

 • Khuôn chậu tròn 86

  Khuôn chậu tròn 86 abs

  Rộng miệng phủ bì 86cm, lọt lòng 76, chiều cao chậu 40cm, cao chân 21cm vật liệu nhựa abs, cả chậu và chân có lòng trong. Hoạ tiết thuyền buồm, mai hoá rồng.

  Liên hệ

 • Khuôn chậu tròn 70 abs

  Khuôn chậu tròn 73 abs hoa mai

  Rộng miệng phủ bì 73cm, cao chậu 35cm, cao chân 17cm, vật liệu nhựa abs, cả chậu và chân có lòng trong, chân đổ ngược.

  Liên hệ

 • khuôn chậu tròn 90

  khuôn chậu tròn 90

  Kích thước rộng miệng phủ bì 90cm, cao chậu 46cm, cao chân 21cm, khuôn chậu và khuôn chân làm từ nhựa composite và đều có lòng trong. Loại không lòng trong 4.9 triệu.

  5.900.000 6.000.000

  -2%
 • khuôn chậu tròn 80 rồng xoay

  khuôn chậu tròn 80 mẫu rồng

  Kích thước rộng miệng phủ bì 81cm, lọt lòng 70, cao chậu 30, sâu lòng 24, cao chân 28, mặt chân rộng 50cm, khuôn chậu và khuôn chân làm từ nhựa composite, khuôn chậu có lòng trong. Gồm 3 thớt. Riêng chậu 3,7 triệu, riêng chân 2 triệu

  5.500.000 5.700.000

  -4%
 • khuôn chậu tròn rồng 94 xoay

  khuôn chậu tròn 94 mẫu rồng

  Kích thước rộng miệng phủ bì 94cm, lọt lòng 80, cao chậu 35, sâu lòng 29, cao chân 35, mặt chân rộng 58cm, khuôn chậu và khuôn chân làm từ nhựa composite, khuôn chậu có lòng trong. Gồm 3 thớt. Lẻ chậu 4.6 triệu, lẻ chân 2.2 triệu.

  6.500.000 6.700.000

  -3%
 • khuôn chậu tròn 1m2

  khuôn chậu tròn 1m2 mẫu rồng xoay

  Kích thước rộng miệng phủ bì 1m2, lọt lòng 1m03, cao tổng thể 89cm, khuôn chậu và khuôn chân làm từ nhựa composite, khuôn chậu có lòng trong. Gồm 3 thớt. Lẻ chậu 6.8 triệu, lẻ chân 2,8 triệu.

  9.000.000 9.200.000

  -2%
 • khuôn chậu tròn 1m5

  khuôn chậu tròn 1m5 mẫu rồng xoay

  Kích thước rộng miệng phủ bì 152cm, lọt lòng 132, cao chậu 55, sâu lòng 44, cao chân 48, mặt chân rộng 88cm. Vật liệu nhựa composite, khuôn chậu có lòng trong, khuôn chân không có lòng trong. Gồm 3 thớt. Lẻ chậu 10,5 triệu, lẻ chân 3,5 triệu

  13.500.000 14.500.000

  -7%
 • khuôn chậu tròn 1m3

  khuôn chậu tròn 1m3 mẫu rồng xoay

  Kích thước rộng miệng phủ bì 1m36, lọt lòng 1m2, cao tổng thể 103cm, khuôn chậu và khuôn chân làm từ nhựa composite, khuôn chậu có lòng trong. Gồm 3 thớt. Lẻ chậu 9 triệu, lẻ chân 3,5 triệu

  12.000.000 12.500.000

  -4%
 • Khuôn chậu tròn rồng xoay 1m

  khuôn chậu tròn 1m 04 mẫu rồng xoay

  Kích thước rộng miệng phủ bì 1m 04, chiều cao chậu 42cm, cao chân 38cm, khuôn chậu và khuôn chân làm từ nhựa composite, khuôn chậu có lòng trong. Gồm 3 thớt. Lẻ chậu 5.4 triệu, lẻ chân 2.4 triệu.

  7.500.000 7.700.000

  -3%
 • khuôn chậu tròn 68 mẫu rồng

  khuôn chậu tròn 68 mẫu rồng

  Kích thước rộng miệng phủ bì 68cm, lọt lòng 59, cao chậu 28, sâu lòng 23, cao chân 28, mặt chân rộng 44cm, khuôn chậu và khuôn chân làm từ nhựa composite, khuôn chậu có lòng trong. Gồm 3 thớt. Riêng chậu 3 triệu, riêng chân 1,8 triệu

  4.500.000 4.700.000

  -4%
 • khuôn chậu lục giác 20

  Khuôn chậu lục giác 20 mẫu chữ

  Kích thước rộng miệng phủ bì 20cm, chiều cao 15cm, vật liệu nhựa abs siêu cứng, khuôn có lòng trong.

  129.000 350.000

  -63%
 • Nơi nhập dữ liệu

  Khuôn chậu lục giác 54 ABS (3 trúc, 3 sen)

  Kích thước rộng miệng phủ bì đo 2 cạnh song song là 54cm, chiều cao 34cm, vật liệu nhựa abs có lòng trong.

  850.000 1.200.000

  -29%