khuôn chậu vuông 115

 • khuôn chậu vuông 102

  Khuôn chậu vuông 102 chân liền

  Kích thước rộng miệng phủ bì 102cm, cao chậu 79cm, khuôn chậu  làm từ nhựa composite, có đáy và có lòng trong. Không lấy lòng trong có lấy đáy 11,5 triệu, Không lấy lòng trong và không lấy đáy 9 triệu.

  13.500.000 14.000.000

  -4%
 • khuôn chậu vuông 115

  Khuôn chậu vuông 115 chân liền

  Kích thước rộng miệng phủ bì 115cm, cao chậu 79cm, khuôn chậu  làm từ nhựa composite, có đáy và có lòng trong. Không lấy lòng trong có lấy đáy 12,5 triệu, Không lấy lòng trong và không lấy đáy 10 triệu.

  15.000.000 16.000.000

  -6%