khuôn chậu vuông 1m2

  • khuôn chậu vuông 1m2 trơn

    Khuôn chậu vuông 1m2 trơn

    Kích thước rộng miệng phủ bì là 1,2 mét, chiều cao 80cm, sâu lòng 60cm, vật liệu nhựa composite, khuôn chậu có lòng trong và có đáy. Không lấy lòng trong có lấy đáy 9,5 triệu, Không lấy lòng trong và không lấy đáy 8 triệu.

    12.000.000 12.500.000

    -4%