khuôn chậu vuông 60

 • Khuôn chậu vuông 76

  Khuôn chậu vuông 76 chân liền mẫu mới

  Kích thước rộng miệng phủ bì 76cm, chiều cao 65cm, vật liệu nhựa composite, khuôn chậu có lòng trong và có đáy. Không lấy lòng trong có lấy đáy 4,8 triệu, Không lấy lòng trong và không lấy đáy 4,3 triệu.

  5.800.000 5.900.000

  -2%
 • khuôn chậu vuông 60

  Khuôn chậu vuông 60 chân liền mẫu mới

  Kích thước rộng miệng phủ bì 60,5cm, chiều cao 56cm, vật liệu nhựa composite, khuôn chậu có lòng trong và có đáy. Không lấy lòng trong có lấy đáy 3,2 triệu, Không lấy lòng trong và không lấy đáy 2,9 triệu.

  4.200.000 4.300.000

  -2%