khuôn chậu vuông 63

  • khuôn chậu vuông 60 mẫu mới

    Khuôn chậu vuông 60 chân liền mẫu mới

    Kích thước rộng miệng phủ bì 63cm lọt lòng 54cm, chiều cao 59cm sâu lòng 47cm, khuôn chậu  làm từ nhựa composite, có đáy và có lòng trong. Không lấy lòng trong có lấy đáy 3,8triệu, Không lấy lòng trong và không lấy đáy 3,3 triệu.

    4.800.000 5.000.000

    -4%