khuôn chậu vuông 70

  • khuôn chậu vuông 70

    Khuôn chậu vuông 70

    Kích thước rộng miệng phủ bì 70cm, chiều cao 65cm, vật liệu nhựa composite, khuôn chậu có lòng trong và có đáy. Không lấy lòng trong 4,5 triệu, Không lòng và không đáy 4,3 triệu.

    5.500.000 5.700.000

    -4%