khuôn chậu vuông 76

  • Khuôn chậu vuông 76

    Khuôn chậu vuông 76 chân liền mẫu mới

    Kích thước rộng miệng phủ bì 76cm, chiều cao 65cm, vật liệu nhựa composite, khuôn chậu có lòng trong và có đáy. Không lấy lòng trong có lấy đáy 4,8 triệu, Không lấy lòng trong và không lấy đáy 4,3 triệu.

    5.800.000 5.900.000

    -2%