khuôn chậu vuông 80

  • khuôn chậu vuông 80

    Khuôn chậu vuông 80 2 thớt

    Kích thước rộng miệng phủ bì 80cm, cao chậu 47cm, cao chân 23cm, khuôn chậu và khuôn chân làm từ nhựa composite và đều có lòng trong. Loại cả bộ không có lòng trong 5 triệu.

    6.500.000 6.800.000

    -4%