khuôn chậu vuông 90

  • Khuôn chậu vuông 90

    Khuôn chậu vuông 90 2 thớt

    Kích thước rộng miệng phủ bì 90cm, cao chậu 50cm, cao chân 26cm, khuôn chậu và khuôn chân làm từ nhựa composite và đều có lòng trong. Loại cả bộ không có lòng trong 5 triệu.

    7.300.000 7.400.000

    -1%