khuôn chậu vuông trơn

  • khuôn chậu vuông 80 trơn

    Khuôn chậu vuông 80 trơn mẫu mới

    Kích thước rộng miệng phủ bì 80cm, chiều cao 70cm, vật liệu nhựa composite, khuôn chậu có lòng trong và có đáy. Không lấy lòng trong có lấy đáy 4,5 triệu, Không lấy lòng trong và không lấy đáy 4 triệu.

    5.500.000 5.700.000

    -4%