khuôn chậu vuông

  • khuôn chậu vuông 70 2 thớt có lòng trong

    khuôn chậu vuông 70 2 thớt

    Kích thước rộng miệng phủ bì 70cm, cao chậu 40cm, cao chân 20cm, khuôn chậu và khuôn chân làm từ nhựa composite và đều có lòng trong. Loại cả bộ không có lòng trong 4,5 triệu.

    5.500.000 5.800.000

    -5%