khuôn khay chữ nhật 120

  • khuôn khay chữ nhật 1m2

    Khuôn khay chữ nhật 68 x 120

    Kích thước rộng miệng phủ bì 68cm, chiều dài 120cm, chiều cao 20cm, sâu lòng 11, khuôn chậu làm từ vật liệu nhựa composite,có đáy và có lòng trong. Không lấy lòng trong có lấy đáy 4 triệu.Không lấy lòng trong và không lấy đáy 3,3 triệu.

    5.000.000 5.700.000

    -12%