khuôn khay chữ nhật

 • khuôn khay chữ nhật 1m2

  Khuôn khay chữ nhật 68 x 120

  Kích thước rộng miệng phủ bì 68cm, chiều dài 120cm, chiều cao 20cm, sâu lòng 11, khuôn chậu làm từ vật liệu nhựa composite,có đáy và có lòng trong. Không lấy lòng trong có lấy đáy 4 triệu.Không lấy lòng trong và không lấy đáy 3,3 triệu.

  5.000.000 5.700.000

  -12%
 • khuôn khay chữ nhật

  Khuôn khay chữ nhật 79 x 148

  Kích thước rộng miệng phủ bì 79cm, chiều dài 148cm, chiều cao 22cm, sâu lòng 12, khuôn chậu làm từ vật liệu nhựa composite,có đáy và có lòng trong. Không lấy lòng trong có lấy đáy 4,8 triệu.Không lấy lòng trong và không lấy đáy 3,8 triệu.

  5.800.000 6.000.000

  -3%