tròn lan kiếm

  • khuôn đôn tròn xoay đa năng

    Bộ tròn đôn xoay lan kiếm

    Kích thước chậu rộng miệng phủ bì 60cm, chiều cao chậu 27cm. Phần chân có thể xoay, mặt rộng 38cm, chiều cao chân 67cm. Vật liệu nhựa abs. Riêng chân 1,4 triệu, riêng chậu 1,4 triệu.

    2.800.000 3.100.000

    -10%