Hướng dẫn đúc chậu bể sập chân quỳ, chậu chữ nhật

Đối với mẫu khuôn chậu không có lòng trong, các bác thực hiện đúc chậu theo các bước: (1) Quét nhớt chống dính, (2) quét hồ dầu xi măng, (3) trộn xi măng cát tỉ lệ 1xi 2 cát rồi đắp vào khuôn.

Xem video Hướng dẫn đúc chậu bể sập chân quỳ, chậu chữ nhật

 

Xem video Hướng tháo chậu bể sập chân quỳ, chậu chữ nhật