Cách làm chân cho chậu lục giác bát giác

Cách làm chân cho chậu lục giác và bát giác composite không có lòng trong

Đối với các mẫu khuôn chân không có lòng trong, có thể úp ngược chân lại, rồi đắp vữa vào từng chân, vẫn làm theo quy trình cơ bản đó là: Quét nhớt , quét hồ dầu xi măng, trộn vữa xi măng cát tỉ lệ 1 xi 2 cát, đắp vữa vào chân, cắm thép vào khuôn chân và hoàn thiện.

Xem video cách làm chân cho chậu

Cơ sở Khuôn Tổng Hợp chuyên cung cấp cấp các loại khuôn chậu cảnh, khuôn đúc chậu cảnh bằng nhựa, tư vấn kỹ thuật làm chậu cảnh và mở xưởng sản xuất. Chi tiết mẫu và giá khuôn xem tại đây