Cách làm chậu cảnh không có lòng trong

Cách làm chậu cảnh không có lòng trong bằng khuôn chậu composite

Làm chậu cảnh với những mẫu khuôn không có lòng trong sẽ rất khó đối với các bác chưa làm chậu bao giờ, hi vọng video sẽ giúp ích cho các bác mới tập làm chậu

Xem video cách làm chậu cảnh