Hướng dẫn sơn chậu

Hướng dẫn sơn chậu cảnh giả đá đẹp và nhanh nhất

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SƠN

 1. Chuẩn bị bề mặt sơn: Quét sạch bụi, bề mặt phải khô không có dính dầu. Bề mặt càng nhẵn thì sơn càng mịn và bóng.
 2. Khuấy đều sơn trước khi sử dụng.
 3. Pha sơn với chút nước sạch đế dễ sơn tránh bị đặc. Tỷ lệ pha đối đa là 10%.
 4. Quét sơn lần 1. Chờ sơn khô sơn tiếp lần thứ hai, lần 3… chờ khô rồi sơn phủ bóng.

HƯỚNG DẪN CÁCH SƠN CHẬU GIẢ ĐÁ

A, Sơn xung quanh chậu, trừ ô hoa văn

 1. Sơn lót =màu xanh + đen + ít nước
 2. Sơn nền đá thẫm màu = đen + xanh đá+ ít nước
 3. Dùng bối rửa bát chấm màu vảy lên nền đá: (chấm đá trắng) = nhiều trắng+ít đen+ít nước. Sau đó (chấm đá đen) = Nhiều đen + ít trắng+ít nước. (Nếu có súng phun sơn thì sử dụng súng để bắn hạt đen trắng giả đá).

B, Sơn ô hoa văn

 1. Sơn lót = màu xanh + đen + ít nước
 2. Sơn nền sẫm đồng (đồng đen cổ) = đen+ đồng + ít nước
 3. Dùng miếng mút xốp chấm đồng pha nguyên chất hoặc đồng pha ít nước, rồi quét qua hoa văn (quét lướt qua).

C, Phủ bóng

1.Sơn phủ bóng = Pha thêm ít nước vào sơn phủ bóng,tỉ lệ 10%, sơn toàn bộ chậu.

HƯỚNG DẪN CÁCH SƠN CHẬU GIẢ ĐỒNG

 1. Sơn lót = màu xanh + đen + ít nước
 2. Sơn nền sẫm đồng (đồng đen cổ) = đen+ đồng + ít nước
 3. Dùng miếng mút xốp chấm đồng pha nguyên chất hoặc đồng pha ít nước thôi, rồi quét qua hoa văn, các phần nổi (quét lướt qua).
 4. Sơn phủ bóng = Pha thêm ít nước vào sơn phủ bóng, tỉ lệ 10%, sơn toàn bộ chậu.

 Chi tiết giá bán, mẫu khuôn, video giới thiệu các mẫu khuôn, video hướng dẫn làm chậu, sơn chậu xem tại Website: https://khuontonghop.com/

Xem video hướng dẫn cách sơn chậu